Illustration Rola partnera stowarzyszonego

Partnerzy stowarzyszeni przyczyniają się do sukcesu Porozumienia, dzieląc się doświadczeniem z jego sygnatariuszami. Są w stanie udzielać lokalnym władzom rad dotyczących stosowania na ich terytorium praktyk na rzecz zrównoważonej energii oraz rozwiązań.

Kto może zostać partnerem stowarzyszonym?

Europejska lub międzynarodowa organizacja z siedzibą w państwie członkowskim należąca do co najmniej jednej z czterech kategorii:

 • stowarzyszeń instytucji finansowych, takich jak banki prywatne i państwowe,
 • stowarzyszeń przemysłowych: stowarzyszenia opiekuńcze dostawców rozwiązań energetycznych zrzeszających spółki prywatne,
 • organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego,
 • innych organów: organizacje z siedzibą w państwie członkowskim, które są w stanie dzielić się fachową wiedzą z zakresu energii z sygnatariuszami Porozumienia.

Na czym polegają zobowiązania partnera stowarzyszonego?

Partnerzy stowarzyszeni dobrowolnie zobowiązują się do podejmowania działań z działaczami w ramach Porozumienia między burmistrzami w celu spotęgowania efektu. Zobowiązują się w szczególności do:

 • wyznaczenia osoby do kontaktów z Komisją Europejską i Biurem Porozumienia między Burmistrzami,
 • dzielenia się informacjami o dobrych praktykach lub narzędziach przydatnych dla sygnatariuszy Porozumienia przy wypełnianiu zobowiązań.

Powyższe punkty obejmują przykładowy, choć nie wyłączny, zakres działalności partnerów stowarzyszonych.

Komisja Europejska zastrzega sobie prawa do zakończenia w każdej chwili uczestnictwa danego partnera stowarzyszonego w Porozumieniu, jeżeli uzna to za konieczne.

Jak złożyć wniosek o przystąpienie?

Zainteresowane jednostki, spełniające kryterium przynależności do co najmniej jednej z opisanych powyżej kategorii, mogą w każdej chwili złożyć wniosek o status partnera stowarzyszonego. Poszczególne etapy przystąpienia to:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
 • w chwili odesłania przez zainteresowaną jednostkę podpisanego zobowiązaniadrogą mailowązostaje ona oficjalnie przyjęta do Porozumienia,
 • zainteresowana jednostka zostaje uwzględniona na liście partnerów stowarzyszonych poprzez umieszczenie linku do jej strony internetowej.

Dlaczego warto zostać partnerem stowarzyszonym?

Partnerem stowarzyszonym warto zostać, jeżeli chce się w ramach swojej organizacji współpracować z sygnatariuszami Porozumienia w celu wspierania ich w wypełnianiu zobowiązań.

Korzyści dla partnerów stowarzyszonych to:

 • oficjalne uznanie jednostki za partnera stowarzyszonego Porozumienia między burmistrzami;
 • obecność na stronie internetowej Porozumienia między burmistrzami w specjalnej część poświęconej partnerom stowarzyszonym;
 • promocja praktyk i narzędzi wśród sygnatariuszy Porozumienia.
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna