Illustration Ako asociovaný partner

Asociovaní partneri prispievajú k úspechu Dohovoru tak, že zdieľajú svoje odborné znalosti so signatármi Dohovoru. Môžu orgánom miestnej samosprávy poskytnúť rady, ako zaviesť na ich území metódy a riešenia udržateľnej energetiky.

Kto je oprávnený?

Organizácie s členskou základňou s európskym alebo medzinárodným rozmerom, ktoré spadajú do aspoň jednej z týchto štyroch kategórií:

 • združenia finančných inštitúcií, ako napríklad národných a súkromných bánk;
 • priemyselné združenia: európske zastrešujúce združenia poskytovateľov energetických riešení, ktoré združujú súkromné firmy;
 • MVO a občianske združenia;
 • iné zoskupenia: organizácie s členskou základňou, ktoré sú schopné poskytnúť svoje know-how o energetike signatárom Dohovoru.

Aké sú záväzky?

Asociovaní partneri sa dobrovoľne zaväzujú byť súčinnými so subjektmi Dohovoru primátorov a starostov. Konkrétne sa zaväzujú:

 • menovať svoju kontaktnú osobu, ktorá bude styčnou osobou pri jednaní s Európskou komisiou a kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov;
 • vymieňať si informácie o osvedčených postupoch a/alebo užitočných nástrojoch pre signatárov Dohovoru pri plnení ich záväzkov.

Činnosti asociovaných partnerov zahŕňajú vyššie uvedené body, ale nie sú obmedzené len na ne.

Európska komisia si vyhradzuje právo ukončiť účasť asociovaného partnera na Dohovore, ak to považuje za nutné.

Ako sa prihlásiť?

Subjekty, ktoré by sa chceli stať asociovanými partnermi Dohovoru a spadajú aspoň do jednej z vyššie uvedených kategórií môžu kedykoľvek podať prihlášku.

 • Vyplniť formulár žiadosti;
 • Pristúpenie sa stane platným po tom, čo žiadateľ e-mailom odošle riadne podpísaný záväzok
 • Žiadateľ bude zahrnutý do zoznamu asociovaných partnerov, v ktorom sa uvedie odkaz na jeho internetovú stránku.

Prečo sa stať asociovaným Partnerom?

Pretože vaša organizácia chce spolupracovať so signatármi Dohovoru pri plnení ich záväzkov.

Asociovaní partneri čerpajú výhody z:

 • formálneho uznania ako asociovaného partnera iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov
 • zviditeľnenia sa na internetovej stránke Dohovoru primátorov a starostov v osobitnej časti venovanej asociovaným partnerom
 • propagovania svojich metód a nástrojov medzi signatármi Dohovoru.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie