Illustration Kot pridruženi partner

Pridruženi partnerji z deljenjem svojega znanja s podpisniki Konvencije prispevajo k uspešnosti Konvencije. Lokalnim organom lahko ponudijo podporo pri uvedbi praks in rešitev za trajnostno energijo na njihovem območju.

Kdo je upravičen?

Evropska ali mednarodna organizacije na osnovi članov, ki ustreza vsaj eni izmed naslednjih štirih kategorijah:

 • Združenja finančnih institucij, kot so javne in zasebne banke;
 • Industrijska združenja: Evropske krovne društvene organizacije ponudnikov energetskih rešitev, ki združujejo zasebne družbe;
 • NVO in združenja civilne družbe;
 • Drugi organi: Organizacije na osnovi članov, ki lahko podpisnikom Konvencije ponudijo svoje znanje o energiji.

Kaj so obveznosti?

Pridruženi partnerji se prostovoljno obvežejo, da bodo ustvarjali sinergije z udeleženci Konvencije županov. Natančneje, zavežejo se:

 • Da bodo kontaktna oseba, ki bo delovala kot glavni vmesnik med Evropsko komisijo in Uradom Konvencije županov;
 • Da bodo s podpisniki Konvencije delili informacije o dobrih praksah in/ali orodjih uporabe pri izvedbi njihovih obveznostih.

Dejavnosti pridruženih partnerjev so vključujoče, vendar niso omejene na zgoraj omenjene točke.

Evropska komisija si pridržuje vso pravico, da konča vpletenost pridruženih partnerjev v Konvencijo, ko je to potrebno.

Kako se prijaviti?

Poslovni subjekti, ki ustrezajo vsaj eni od zgoraj opisani kategoriji, se lahko kadar koli prijavijo, da bi postali pridruženi partner Konvencije.

 • Vlagatelji morajo poslati elektronsko pošto na Urad Konvencije županov;
 • Pristop je uraden, ko vlagatelj preko elektronske pošte vrne pravilno podpisano zaprisego;
 • Vlagatelj bo vključen na seznam pridruženih partnerjev s povezavo na njegovo spletno stran.

Zakaj postati pridruženi partner?

Ker bi vaša organizacija rada delovala skupaj s podpisniki Konvencije pri izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Pridruženi partnerji uživajo naslednje ugodnosti:

 • Formalno priznanje kot pridružen partner pobudi Konvencija županov;
 • Prepoznavnost na spletni strani Konvencije županov v posebnem oddelku, ki je posvečen pridruženim partnerjem;
 • Promocija praks in orodij podpisnikom Konvencije.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo