Illustration Som samarbetspartner

Samarbetspartner bidrar till framgången för avtalet genom att de delar med sig av sina expertkunskaper till avtalsparterna. De kan ge lokala myndigheter vägledning om genomförande av praxis och lösningar för hållbar energi inom deras geografiska områden.

Vem kan kvalificera sig?

Medlemsbaserade organisationer med en europeisk eller internationell dimension som kvalificerar sig för minst en av följande fyra kategorier:

 • Sammanslutningar av finansinstitut som t.ex. offentligt ägda och privatägda banker.
 • Branschsammanslutningar: europeiska paraplysammanslutningar av leverantörer av energilösningar som sammanför privatägda bolag.
 • NGO:er och det civila samhällets sammanslutningar.
 • Andra organ: medlemsbaserade organisationer som kan ställa sitt energikunnande i avtalsparternas tjänst.

Vilka är åtagandena?

Samarbetspartner gör ett frivilligt åtagande om att skapa samverkansfördelar i förhållande till borgmästaravtalets aktörer. De förpliktar sig särskilt att

 • utse en kontaktperson som ska fungera som kontaktorgan i förhållande till Europeiska kommissionen och borgmästaravtalets sekretariat,
 • dela med sig av information om bästa praxis och/eller verktyg som avtalsparterna använder när de uppfyller sina åtaganden.

Samverkansparternas aktiviteter ingår i men begränsas inte till de ovan nämnda punkterna.

Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst när den anser det nödvändigt avsluta en samarbetspartners medlemskap i avtalet.

Hur ansöker man?

Intresserade företag och organ som kvalificerar sig för minst en av de kategorier som beskrivs ovan kan när som helst ansöka om att bli samarbetspartner i avtalet.

 • Sökande måste skicka ett e-postmeddelande till borgmästaravtalets sekretariat;
 • Anslutningen blir officiell när sökanden returnerar det vederbörligen undertecknade löftet via e-post.
 • Sökanden förs upp på listan över samarbetspartner med en länk till sin webbplats.

Varför ska man bli samarbetspartner?

Därför att din organisation skulle vilja arbeta tillsammans med avtalsparter när dessa uppfyller sina åtaganden.

Samarbetsparter drar nytta av

 • ett formellt erkännande som samarbetspartner till initiativet borgmästaravtalet,
 • synlighet på borgmästaravtalets webbplats i ett särskilt avsnitt avsett för samarbetspartner,
 • marknadsföring av praxis och verktyg till avtalsparterna.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande