Illustration Vietos valdžios institucijoms

Vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį mažinant klimato kaitos poveikį ir prisitaikyti prie jos padarinių. Dalyvavimas Merų pakto iniciatyvoje padeda siekti šio tikslo, nes suteikia joms pripažinimą, išteklius ir bendradarbiavimo galimybes, reikalingas energetikos ir klimato kaitos įsipareigojimams vykdyti.

Kas gali dalyvauti?

Merų paktas dėl klimato ir energetikos atviras visoms demokratiškai sudarytoms savivaldybėms, kurioms vadovauja per rinkimus išrinkti atstovai, nepriklausomai nuo savivaldybių dydžio ir kokiame etape yra jų energetikos bei klimato politikos įgyvendinimas. Mažos ir vidutinės kaimyninės savivaldybės irgi gali, pagal tam tikras sąlygas, nuspręsti suformuoti signatarų grupę ir prisidėti prie tvarios energijos ir klimato veiksmų plano: arba įsipareigodamos atskirai (1 alternatyva) arba prisiimdamos kolektyvinius įsipareigojimus (2 alternatyva) siekti 40 % sumažinti CO2 ir didinti prisitaikymą prie klimato kaitos. Išsamiau apie tai galima rasti pakto interneto svetainės DUK skiltyje.

Kaip prisijungti?

Norėdamos dalyvauti tebeaugančiame judėjime, vietos valdžios institucijos turi įvykdyti šiuos proceso reikalavimus:

 • savivaldybės tarybą supažindinti su merų pakto iniciatyva dėl klimato ir energetikos;
 • tarybai priėmus oficialią rezoliuciją, įgalioti merą arba jam lygiavertį tarybos atstovą pasirašyti įstojimo įpaktą formą;
 • pasirašius, internetu užpildytisavo duomenis ir įkelti tinkamai pasirašytą įstojimo formą;
 • atkreipti dėmesį į paskesnius veiksmus, aprašytus vietos tarybai atsiųstame patvirtinimo el. laiške.

Kada prisijungti?

Vietos valdžios institucijos bet kada gali pasirašyti merų paktą dėl klimato ir energetikos.

Kodėl dalyvauti?

Merų pakto signatarai turi daug priežasčių įsijungti į judėjimą, pvz.:

 1. dėl platus tarptautinio pripažinimo ir matomumo savivaldybei dalyvaujant klimato politikos ir energetikos veikloje;
 2. dėl galimybės prisidėti formuojant ES klimato ir energetikos politiką;
 3. dėl prisiimamų įsipareigojimų peržiūrėti proceso eigą ir vykdyti stebėseną;
 4. dėl geresnės finansavimo galimybės savo vietinės reikšmės klimato ir energetikos projektams;
 5. dėl naujoviškų būdų bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir stiprinti pajėgumus dalyvaujant įvairiuose reguliariuose renginiuose, giminiaujantis savivaldybėms, internetiniuose seminaruose ar diskusijose;
 6. dėl praktinės pagalbos (pagalbos tarnyba), konsultacinės medžiagos ir priemonių;
 7. dėl greitos prieigos prie „pažangiųjų technologijų“ ir įkvepiančių atvejų studijų;
 8. dėl palengvinto savęs vertinimo proceso ir nuomonių mainų vykdant bendrą stebėseną ir naudojant bendrą ataskaitos šabloną;
 9. dėl lanksčios pavyzdinės veiksmų programos, pritaikomos vietos poreikiams;
 10. dėl intensyvesnio bendradarbiavimo ir nacionalinių ir subnacionalinių institucijų paramos.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija