Illustration Vietējā pašvaldība

Vietējām pašvaldībām ir vadošā loma klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos. Dalība Pilsētu mēru paktā palīdz šo centienu īstenošanā, nodrošinot pazīstamību, resursus un sadarbības dibināšanas iespējas, kas nepieciešami, lai vietējo pašvaldību saistības enerģētikas un klimata jomā atklātu jaunā līmenī.

Kam ir tiesības pievienoties?

Pilsētu mēru pakts ir atvērts visām vietējām pašvaldībām, kuras veido demokrātiski ievēlēti pārstāvji, neatkarīgi no to lieluma un sasniegtā enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma. Kaimiņos esošas mazas un vidējas vietējās pašvaldības, ievērojot konkrētus nosacījumus, var lemt pievienoties arī kā parakstītāju apvienība un iesniegt kopēju ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, uzņemoties saistības CO2 emisiju samazināšanas par 40 % mērķa īstenošanai un klimatnoturības uzlabošanai individuāli (1. iespēja) vai kolektīvi (2. iespēja) — plašāka informācija ir pieejama Pakta tīmekļa vietnē sadaļā “Bieži uzdotie jautājumi”.

Kā pievienoties?

Lai pievienotos pastāvīgi augošajai kustībai, vietējām pašvaldībām ir jāveic turpmāk norādītās darbības:

 • jāiepazīstina pašvaldības padome ar Pilsētu mēru paktu;
 • tiklīdz padome ir pieņēmusi oficiālu lēmumu, jāpilnvaro mērs vai cits pilsētas padomes pārstāvis ar līdzvērtīgām tiesībām parakstīt pievienošanās veidlapu;
 • pēc Pakta parakstīšanas jāsniedz informācija tiešsaistē un jāaugšupielādē pienācīgi parakstīta pievienošanās veidlapa;
 • jāņem vērā nākamās darbības, kas izklāstītas vietējai pašvaldībai nosūtītajā apstiprinājuma e-pasta vēstulē.

Kad pievienoties? Vietējās pašvaldības var pievienoties Pilsētu mēru paktam enerģētikas un klimata jomā jebkurā laikā.

Kādēļ jāpiedalās?

Pilsētu mēru pakta parakstītājiem ir daudz iemeslu pievienoties šai kustībai, tostarp:

 1. augsta starptautiska atzinība un redzamība pašvaldības klimata un enerģētikas pasākumiem;
 2. iespēja piedalīties ES klimata un enerģētikas politikas veidošanā;
 3. saistību īstenošanas nodrošināšana ar progresa pārskatīšanu un uzraudzību;
 4. labākas finansiālās iespējas vietējiem klimata un enerģētikas projektiem;
 5. Inovatīvi veidi, kā veidot tīklus, apmainīties ar pieredzi un uzlabot spējas, veicot regulārus pasākumus, mērķsadarbību, tīmekļa seminārus un tiešsaistes diskusijas
 6. praktisks atbalsts (palīdzības dienests), vadlīniju materiāli un rīki;
 7. ātra piekļuve izcilākajiem piemēriem un iedvesmojošiem gadījumu pētījumiem;
 8. vieglāka pašnovērtēšana un savstarpēja apmaiņa, pateicoties kopējam uzraudzības un ziņošanas šablonam
 9. elastīga pamatstruktūra pasākumiem, kas pielāgojama vietējām vajadzībām;
 10. labāka sadarbība un atbalsts no valsts un reģionālām valsts iestādēm.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija