Illustration Als gemeente of als stad

Lokale overheden spelen een leidende rol bij het terugdringen van de klimaatverandering en aanpassing. Deelname aan het Burgemeestersconvenant ondersteunt hen bij deze inspanning door hen de erkenning, de middelen en netwerkmogelijkheden te bieden die nodig zijn om hun energie- en klimaatverbintenissen op een hoger niveau te brengen.

Wie komt in aanmerking?

Het Burgemeestersconvenant staat open voor alle lokale overheden die bestaan uit/gevormd worden door democratisch gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun omvang en ongeacht de fase van implementatie van hun energie- en klimaatbeleid. Naburige kleine en middelgrote gemeenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook beslissen om deel te nemen als een groep van ondertekenaars en een gezamenlijk Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat indienen. Dit kan ofwel individueel (optie 1) ofwel collectief (optie 2) met het oog op de 40% CO2 reductiedoelstelling en een verhoogde veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering - meer informatie vindt u op de ’Veelgestelde vragen’-sectie van de Convenantwebsite.

Hoe sluit u zich aan?

Om zich bij deze steeds grotere beweging aan te sluiten, moeten lokale overheden het volgende proces doorlopen:

 • het initiatief voor het Burgemeestersconvenant aan de gemeenteraad voorstellen;
 • zodra een officiële verordening is aangenomen door de gemeenteraad, moet de burgemeester - of gelijkwaardige vertegenwoordiger - het toetredingsformulier ondertekenen;
 • na ondertekening moet uw informatie onlineworden ingevuld en uw naar behoren ondertekend toetredingsformulier worden geüpload;
 • houd de vervolgstappen in de gaten. Deze worden besproken in een bevestigings-e-mail die naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Wanneer aansluiten?

Lokale overheden kunnen het Burgemeestersconvenant op ieder moment ondertekenen.

Waarom deelnemen?

Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant hebben meerdere redenen om zich bij de beweging aan te sluiten, waaronder:

 1. sterke internationale erkenning en zichtbaarheid voor de klimaat- en energieactie van de lokale overheid;
 2. kans om het klimaat- en energiebeleid van de EU mee vorm te geven;
 3. geloofwaardige verbintenissen door opvolging van de geboekte vooruitgang en monitoring;
 4. betere financiële opportuniteiten voor hun lokale klimaat- en energieprojecten;
 5. innovatieve manieren om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en capaciteit op te bouwen via regelmatige evenementen, jumelages, webinars of online discussies;
 6. praktische ondersteuning (helpdesk), begeleidend materiaal en tools;
 7. snelle toegang tot ’uitmuntendheidsknowhow’ en inspirerende casestudies;
 8. vereenvoudigde zelfevaluatie en uitwisseling onder gelijken via een gezamenlijke monitoring- en rapporteringssjabloon;
 9. flexibel referentiekader voor actie, aanpasbaar aan lokale behoeften;
 10. versterkte samenwerking en ondersteuning van nationale en subnationale instanties.
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer