Illustration Ako orgán miestnej samosprávy

Miestne orgány hrajú hlavnú úlohu pri zmierňovaní a prispôsobenie sa zmene klímy. Účasť na Dohovore primátorov ich v tomto úsilí podporuje tým, že im poskytuje uznanie, zdroje a príležitosti vytvorenia sietí, ktoré sú potrebné k tomu, aby posunuli svoje záväzky v oblasti energetiky a klímy na vyššiu úroveň.

Kto je oprávnený pripojiť sa?

Dohovor primátorov a starostov je otvorený všetkým miestnym samosprávam utvoreným demokraticky zo zvolených predstaviteľov, bez ohľadu na ich veľkosť a fázu realizácie ich energetických a klimatických politík.

Susediace malé a stredne veľké miestne úrady sa za určitých podmienok môžu tiež rozhodnúť zapojiť sa v rámci skupiny signatárov a predložiť spoločný akčný plán udržateľného energetického a klimatického rozvoja, pričom k cieľu zníženia CO2 o 40 % a zvýšeniu odolnosti voči zmenám klímy sa môžu zaviazať individuálne (možnosť 1) alebo spoločne ( možnosť 2) – viac informácií získate na webovej stránke Dohovoru v časti Často kladené otázky.

Ako sa pripojiť?

Ak sa orgány miestnej samosprávy chcú pripojiť k tomuto neustále rastúcemu hnutiu, mali by uplatniť tento postup:

 • Predstaviť iniciatívu Dohovoru primátorov a starostov mestskému zastupiteľstvu;
 • Po prijatí oficiálneho uznesenia mestským zastupiteľstvom poveriť primátora alebo starostu (resp. oprávneného zástupcu mestského zastupiteľstva) podpísaním prístupového formulára;
 • Po podpísaní vyplniť tento online registračný formulár a nahrať svoj riadne podpísaný prístupový formulár;
 • Pozorne si prejsť zoznam nasledujúcich krokov uvedených v e-mailovej správe zaslanej mestskému zastupiteľstvu.

Keď sa pripojiť?

Orgány miestneho zastupiteľstva môžu Dohovor primátorov a starostov podpísať kedykoľvek.

Prečo sa zapojiť?

Signatári Dohovoru primátorov a starostov nachádzajú množstvo rôznych dôvodov, prečo sa pripojiť k tomuto hnutiu, medzi iným tieto:

 1. Silné medzinárodné uznanie a viditeľnosť pre opatrenia miestneho úradu v oblasti klímy a energetiky
 2. Príležitosť prispieť k rozvoju politiky EÚ v oblasti klímy a energetiky
 3. Vierohodnosť záväzkov vďaka kontrole a monitorovaniu pokroku
 4. Lepšie finančné možnosti pre svoje miestne klimatické a energetické projekty
 5. Inovatívne spôsoby vytvárania sietí, výmeny skúsenosti a budovania kapacít prostredníctvom pravidelných podujatí, partnerstiev miest, webinárov alebo on-line diskusií
 6. Praktická podpora (linka podpory), materiál s pokynmi a nástroje
 7. Rýchly prístup k „know-how“ o excelentnosti a inšpiratívnym prípadovým štúdiám
 8. Ľahšie sebahodnotenie a výmena medzi signatármi prostredníctvom spoločných šablón na monitorovania a podávanie správ
 9. Flexibilný referenčný rámec pre opatrenia, s možnosťou prispôsobenia miestnym potrebám
 10. Posilnená spolupráca a podpora zo strany národných a územných orgánov.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie