Illustration Za lokalno oblast

Lokalne oblasti vodilno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Sodelovanje v Konvenciji županov jim pri teh prizadevanjih nudi podporo, saj jim zagotavlja priznanje, sredstva in priložnosti za mrežno povezovanje, ki je potrebno, da lahko svoje energetske in podnebne zaveze privedejo do naslednje ravni.

Kdo lahko pristopi?

Konvencija županov je odprta za vse demokratično postavljene lokalne oblasti z izvoljenimi predstavniki, ne glede na njihovo velikost in ne glede na fazo izvajanja njihovih energetskih in podnebnih politik. Sosednje majhne in srednje velike lokalne oblasti se lahko pod določenimi pogoji odločijo, da se pridružijo kot skupina podpisnikov in predložijo skupen akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe, bodisi z individualno (možnost 1) ali skupno zavezo (možnost 2) za cilj 40-odstotnega znižanja izpustov CO2 in povečanje prilagajanja podnebnim spremembam – več informacij je na voljo na spletni strani Konvencije v razdelku Pogosto zastavljenih vprašanj.

Kako pristopiti?

Za pridružitev stalno naraščajočemu gibanju morajo lokalne oblasti izvesti naslednji postopek:

 • pobudo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo predstaviti občinskemu svetu,
 • ko svet sprejme uradno odločitev, pooblastiti župana ali enakovrednega predstavnika mestnega sveta, podpiše pristopni obrazec h Konvenciji,
 • po podpisu na spletu dopolniti svoje podatke in prenesti podpisani pristopni obrazec,
 • se seznaniti z naslednjimi koraki, opredeljenimi v potrditvenem e-sporočilu, ki je poslan svetu lokalne oblasti.

Kdaj pristopiti?

Lokalne oblasti lahko h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo pristopijo kadarkoli.

Zakaj pristopiti?

Podpisniki Konvencije županov navajajo številne razloge za pristop k gibanju, med drugim:

 1. Visoka mednarodna prepoznavnost in opaznost akcijskega načrta vaše lokalne oblasti za podnebne spremembe in energijo,
 2. Priložnost prispevati k oblikovanju podnebne in energetske politike EU,
 3. Verodostojne zaveze s pregledom in spremljanjem napredka,
 4. Boljše finančne priložnosti za vaše lokalne podnebne in energetske projekte,
 5. Inovativni načini za mrežno povezovanje, izmenjavo izkušenj in krepitev sposobnosti z rednimi dogodki, tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, spletnimi seminarji ali spletnimi razpravami,
 6. Praktična podpora (služba za pomoč), materiali in orodja za usmerjanje,
 7. Hiter dostop do ’znanja in izkušenj odličnosti’ in spodbujajočih študij primerov,
 8. Olajšano samoocenjevanje in sodelovalna izmenjava s skupnim spremljanjem in predlogo poročanja,
 9. Fleksibilni referenčni okvir za ukrepanje, prilagodljiv lokalnim potrebam,
 10. Okrepljeno sodelovanje in podpora nacionalnih in podnacionalnih organov.
Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo