Illustration Kohaliku või piirkondliku energiaagentuurina

Kohalikud ja piirkondlikud energiaagentuurid on linnapeade pakti kasvu ja tuntuse peamised tagantlükkajad. Kohalike ja piirkondlike energiaagentuuride tehnilised eriteadmised on olnud kvaliteetsete säästva energia tegevuskavade väljatöötamisel ja rakendamisel sageli äärmiselt olulised.

Kes võivad osaleda?

Kohalike ja piirkondlike energiaagentuuride eri mudelid esinevad kõrvuti. Enamik agentuure ja nende võrgustikke võivad paktis osaleda ning nad peaksid kinnitama võetud kohustusi ja muutuma linnapeade pakti algatuse aktiivseteks toetajateks. Osaleda ei või kasumit taotlevad asutused, kellel on projektipõhised volitused ja keda rahastatakse enamasti erasektori vahenditest. Otsus tehakse siiski lähtudes igast individuaalsest juhust eraldi. Paktis osalemise sobivuse kontrollimiseks võib saata e-kirja infokeskusele aadressil: coordinators[at]eumayors.eu

Kuidas osaleda?

  • Täitke veebipõhine taotlusvorm: www.eumayors.eu/registration/lareas_et.html;
  • pärast organisatsiooni sobivuse kontrollimist saadetakse agentuurile allakirjutamiseks kohustuste täitmise lubadus;
  • Lubadusele allakirjutamise järel tunnistatakse agentuuri ametlikult linnapeade pakti veebilehel.

>> Pakti Kohaliku või piirkondliku energiaagentuurina kohustuste deklaratsiooni

Miks osaleda?

Linnapeade paktis osalemine annab kohalikele ja piirkondlikele energiaagentuuridele väga palju, sealhulgas võimaluse:

  1. luua oma territooriumil tingimused CO2 vähendamiseks või tugevdada neid tingimusi;
  2. jagada oma territooriumi oskusi ja kogemusi teistega;
  3. saavutada rahvusvahelisel tasandil suurem tunnustatus ja tuntus;
  4. reklaamida oma territooriumi eestvedajana;
  5. osaleda sihtotstarbelises foorumites, seminaridel ja arutelurühmades;
  6. reklaamida oma saavutusi pakti veebilehel;
  7. saada kasu teiste eestvedajate julgustavatest nõuannetest ja eeskujust.
Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused