Illustration Paikallisena ja alueellisena energiatoimistona

Paikalliset ja alueelliset energiatoimistot ovat kaupunginjohtajien yleiskokouksen kasvun ja edistämisen keskeisiä moottoreita. Paikallisten ja alueellisten energiatoimistojen (LAREA) tekninen asiantuntemus on usein ratkaisevaa SEAPien suunnittelun ja täytäntöönpanon laatu varmistamisessa.

Ketkä kutsutaan mukaan?

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostot ja järjestöt osallistuvat yleiskokouksen tukijoina. Tukijoina ne merkittävästi erityisesti sitoutuvat edistämään kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen ilmasto- ja energia-aloitetta jäsentensä keskuudessa ja helpottavat kokemusten vaihtoa.

Miten osallistua?

  • Täytä online-hakemuslomake: www.eumayors.eu/registration/lareas_fi.html
  • Kun organisaation tukikelpoisuus on tarkistettu, toimistolle lähetetään sitoumus
  • Allekirjoittamisen jälkeen toimisto tunnustetaan virallisesti kaupunginjohtajien yleiskokouksen verkkosivulla.

Miksi osallistua?

LAREAt hyötyvät suuresti kaupunginjohtajien yleiskokoukseen osallistumisesta, mukaan lukien seuraavista mahdollisuuksista:

  1. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän muutosvoiman luominen tai lujittaminen alueella
  2. Omalla alueella kehitetyn asiantuntemuksen jakaminen toisten kanssa
  3. Kansainvälisen tunnustuksen ja näkyvyyden lisääminen
  4. Alueen tekeminen tunnetuksi edelläkävijänä
  5. Osallistuminen alan foorumeihin, työpajoihin ja keskusteluryhmiin
  6. Omista saavutuksista tiedottaminen yleiskokouksen verkkosivulla
  7. Muiden edelläkävijöiden rohkaisusta ja esimerkeistä hyötyminen.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat