Illustration Als een lokaal en regionaal energieagentschap

Lokale en regionale energieagentschappen zijn belangrijke katalysatoren voor de groei en bevordering van het Burgemeestersconvenant. De technische expertise van lokale en regionale energieagentschappen (LAREA’s) is cruciaal bij het opstellen van goede Actieplannen voor duurzame energie (SEAP’s) en hun implementatie.

Wie komt in aanmerking?

Er bestaan verschillende modellen van lokale en regionale energieagentschappen naast elkaar. De meeste agentschappen en hun netwerken kunnen in aanmerking komen en worden aangemoedigd om de intentieverklaring te ondertekenen en om actieve ondersteuners van het initiatief voor het Burgemeestersconvenant te worden, met uitzondering van agentschappen met winstoogmerk, met een projectmatig mandaat en agentschappen die voornamelijk privaat gefinancierd zijn. De beslissing wordt echter per geval genomen. Door een e-mail naar coordinators@eumayors.eu te sturen kan bij de helpdesk worden nagevraagd wie er in aanmerking komt.

Hoe zich aan te sluiten?

  • Vul het digitale aanvraagformulier in: www.eumayors.eu/registration/lareas_nl.html
  • Na een controle of de organisatie in aanmerking komt, wordt er een intentieverklaring naar het agentschap teruggestuurd.
  • Na ondertekening wordt het agentschap officieel erkend op de website van het Burgemeestersconvenant.

>> Burgemeestersconvenant lokaal en regionaal energieagentschap verklaring van toezegging

Waarom deelnemen?

Lokale en regionale energieagentschappen behalen groot voordeel uit hun betrokkenheid bij het Burgemeestersconvenant, waaronder mogelijkheden om:

  1. de dynamiek ten aanzien van CO2-reductie in hun werkgebied te versterken;
  2. de expertise die in hun eigen werkgebied is ontwikkeld met anderen te delen;
  3. meer erkenning en zichtbaarheid op internationale schaal te krijgen;
  4. hun werkgebied bekendheid als pionier te geven;
  5. deel te nemen aan gespecialiseerde fora, workshops en discussiegroepen;
  6. hun prestaties op de website van het convenant te publiceren;
  7. te profiteren van de aanmoedigingen en het voorbeeld van andere pioniers.
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer