Illustration Ako miestna a regionálna energetická agentúra

Miestne a regionálne energetické agentúry sú najväčšími urýchľovačmi rastu a propagácie Dohovoru primátorov a starostov. Technická odbornosť miestnych a regionálnych energetických agentúr je často rozhodujúca pri predkladaní kvalitných akčných plánov udržateľného energetického rozvoja a pri ich vykonávaní.

Kto je oprávnený?

Súčasne existuje niekoľko modelov miestnych a regionálnych energetických agentúr. Väčšina agentúr a ich siete môžu byť oprávnené a budú vyzvané, aby podpísali záväzok a stali sa aktívnymi podporovateľmi iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, s výnimkou ziskových agentúr, ktoré majú mandát len z projektu na projekt a sú väčšinou financované zo súkromných zdrojov. Rozhodnutie sa však bude prijímať v závislosti od prípadu a oprávnenosť je možné overiť u podpornej služby poslaním e-mailu na adresu: coordinators[at]eumayors.eu

Ako sa zapojiť?

  • Vyplňte on-line žiadosť: www.eumayors.eu/registration/lareas_sk.html
  • Po overení oprávnenosti vašej organizácie bude záväzok zaslaný späť do agentúry.
  • Po podpise bude agentúra oficiálne uznaná na webovej lokalite Dohovoru primátorov a starostov.

>> Dohovoru primátorov miestna a regionálna energetická agentúra vyhlásenie o záväzku

Prečo sa zúčastniť?

Pre LAREA je účasť na Dohovore primátorov a starostov veľmi prínosná a zahŕňa rôzne príležitosti:

  1. vytvoriť alebo posilniť dynamiku znižovania CO2 na ich území;
  2. podeliť sa s ostatnými o odborné vedomosti, ktoré boli rozvinuté na ich území;
  3. získať lepšie uznanie a zviditeľniť sa v medzinárodnom meradle;
  4. presláviť svoje územie ako priekopnícke územie;
  5. zúčastniť sa na vyhradených fórach, seminároch a diskusných skupinách;
  6. zverejňovať svoje úspechy na webovej lokalite Dohovoru;
  7. využívať podnety a príklady iných priekopníkov.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie