Illustration I egenskap av lokalt eller regionalt energikontor

Lokala och regionala energikontor är de huvudsakliga drivkrafterna för borgmästaravtalets tillväxt och befrämjande. De lokala och regionala energikontorens tekniska expertis har ofta varit avgörande för att tillhandahålla högkvalitativa åtgärdsplaner för hållbar energi och deras genomförande.

Vem kan söka?

Det finns flera parallella modeller för lokala och regionala energikontor. De flesta energikontor och deras nätverk skulle kunna söka och kan uppmanas att underteckna utfästelsen om åtagande och bli aktiva understödjare av borgmästaravtalets initiativ, med undantag för vinstdrivande kontor med projektbaserade uppdrag och främst privat finansiering. Men besluten kan fattas från fall till fall och man kan kontrollera sin lämplighet genom att skicka ett e-postmeddelande till: coordinators[at]eumayors.eu

Hur anmäler jag mig?

  • Fyll i anmälningsformuläret: www.eumayors.eu/registration/lareas_sv.html
  • Efter att organisationens lämplighet har kontrollerats skickas en utfästelse om åtagande till kontoret.
  • Efter undertecknande kommer energikontorets deltagande att offentliggöras på borgmästaravtalets webbplats.

>> Borgmästaravtalet Lokala och regionala energikontor åtagandeförklaring

Varför ska jag delta?

De lokala och regionala energikontoren får stort mervärde genom att delta i borgmästaravtalet, däribland möjligheter att:

  1. Skapa eller förstärka CO2-reduktionsdynamiken i sitt område.
  2. Dela med sig av den kunskap de utvecklat i sitt område till andra.
  3. Få ett större erkännande och synlighet på internationell nivå.
  4. Göra sitt område känt som föregångare.
  5. Delta i särskilda forum, workshops och diskussionsgrupper.
  6. Publicera sina resultat på borgmästaravtalets webbplats.
  7. Dra nytta av uppmuntran och goda föredömen från andra föregångare.
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande