Illustration Като мрежа на местните власти

Мрежите на местните власти са най- големия катализатор за ръста и насърчаването на Споразумението на кметовете. Техните изключителни познания в местен и национален контекст ги превръщат в изключително необходим посредник между Бюрото на споразумението на кметовете и подписалите Споразумението.

Кой отговаря на критериите?

Мрежи и асоциации на местни и регионални власти участват като Подкрепящи структури по Споразумението. Като такива те поемат важния ангажимент да насърчават Споразумението на кметовете за климата и енергията сред членовете си, да ги насочват през процеса на Споразумението и да улесняват обмяната на опит.

Какви са анжажиментите?

Мрежите на местните власти, присъединяващи се като поддържащи структури на Споразумението, официално оказват подкрепа за:

 • Насърчаване присъединяването към Споразумението на кметовете и предоставяне подкрепа на членовете, подписали Споразумението;
 • Публично признаване на Споразумението на кметовете като ключов елемент от тяхната политика;
 • Улесняване обмяната на опит между подписалите Споразумението и градовете кандидати;
 • Осигуряване посредническа роля между членовете, Бюрото на споразумението на кметовете (CoMO) и националните/регионални медии;
 • Идентифициране на взаимодействията със свързани със Споразумението мероприятия и инициативи на национално и регионално ниво;
 • Предоставяне на редовна обратна връзка за действията на членовете след присъединяването им към Споразумението на кметовете, както и по отношение на услугите, които оказват като поддържащите структури на Споразумението.

В случай на липса на действия или недостатъчна ангажираност, Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието на мрежата като поддържаща структура на Споразумението.

Как да подадем кандидатурата си ?

За получаването на статут на поддържаща структура на Споразумението, мрежите на местните власти трябва да предприемат следните стъпки:

 • Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;
 • След потвърждаване на допустимостта, да попълнят формата на споразумението, за да бъде подписана и от Европейската комисия;
 • След създаването на профил от Бюрото на споразумението на кметовете, да актуализират този новосъздаден профил с подробна информация относно услугите и подкрепата, която възнамеряват да предоставят на подписалите Споразумението.

Защо да участвате?

Поддържащите структури на Споразумението откриват големи предимства по отношение на участието им в Споразумението на кметовете, включително възможности за:

 • Насърчаване на най-добрите практики на членовете им;
 • По-добро подпомагане на действията на членовете им по отношение на устойчивата енергия;
 • Показване на предоставяните услуги пред по-широка публика;
 • Обмяна на опит с останалите мрежи;
 • Възможност за възползване от признанието и поръчителството на Европейската комисия;
 • По-голяма видимост на основните им мероприятия, организирани във връзка със Споразумението;
 • Участие в специализирани форуми, семинари и дискусионни групи.
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила