Illustration Jako síť místních úřadů

Sítě a sdružení místních úřadů jsou hlavními katalyzátory růstu a propagace Paktu starostů a primátorů. Díky rozsáhlým znalostem místních a státních podmínek jsou nepostradatelní zprostředkovatelé mezi Kanceláří Paktu starostů a primátorů a signatáři.

Kdo se může zapojit?

Sítě a sdružení místních a regionálních orgánů působí jako podpůrné struktury Paktu. Jako takové se především zavazují propagovat Pakt starostů a primátorů u svých členů, provést je procesem spojeným s Paktem a přispívat k výměně zkušeností.

Jaké závazky jsou s účastí spojeny?

Sítě a sdružení místních úřadů jakožto podpůrné struktury Paktu se oficiálně zavazují k:

 • Propagaci přistoupení k Paktu starostů a primátorů a podpoře členů, kteří se jej chystají podepsat
 • Veřejnému uznání Paktu starostů a primátorů jako zásadního prvku jejich strategie
 • Podpoře výměny zkušeností mezi signatáři a kandidátskými městy
 • Zajišťování zprostředkovatelské úlohy mezi členy, Kanceláří Paktu a státními/regionálními médii
 • Nacházení synergií se souvisejícími akcemi a iniciativami na státní a regionální úrovni
 • Pravidelnému podávání zpětné vazby na činnost svých členů a na služby, které poskytují jakožto podpůrná struktura Paktu, po přistoupení k Paktu starostů a primátorů.

Evropská komise si v případě nečinnosti nebo nedostatečného závazku vyhrazuje právo pozastavit účast sítě jakožto podpůrné struktury Paktu.

Jak se přihlásit?

K získání statusu podpůrné struktury Paktu by měly sítě místních úřadů postupovat tímto způsobem:

 • Vyplnit formulář k vyjádření zájmu on-line
 • Po potvrzení způsobilosti vyplnit formulář dohody, kterou podepíše Evropská komise
 • Poté, co jej Kancelář Paktu starostů a primátorů založí, aktualizovat internetový profil o podrobné informace o službách, které plánují signatářům poskytovat

Proč se zapojit?

Podpůrným strukturám dává zapojení do Paktu starostů a primátorů značnou přidanou hodnotu, mimo jiné příležitost:

 • Propagovat osvědčené postupy svých členů
 • Lépe doprovázet činnost členů spojených s udržitelnou energií
 • Představit své služby širšímu publiku
 • Vyměňovat si zkušenosti s jinými sítěmi
 • Podpory a uznání Evropské komise
 • Dosáhnout většího zviditelnění hlavních událostí spojených s Paktem, které pořádají
 • Účastnit se specializovaných fór, workshopů a diskusních skupin.
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení