Illustration Paikallisten viranomaisten verkostona

Paikallisten viranomaisten verkostot ja yhteenliittymät ovat tärkeitä tekijöitä kaupunginjohtajien yleiskokouksen kasvun ja edistämisen kannalta. Niiden laaja tietämys paikallisista ja kansallisista olosuhteista tekee niistä välttämättömiä linkkejä kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston ja osallistujien välillä.

Kuka voi osallistua?

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten verkostot ja yhteenliittymät toimivat yleiskokouksen tukijoina. Tässä asemassa ne sitoutuvat etenkin edistämään jäsentensä keskuudessa kaupunginjohtajien yleiskokouksen tavoitteita, opastamaan jäseniään yleiskokousprosessissa ja helpottamaan kokemusten vaihtoa.

Mihin osallistujat sitoutuvat?

Yleiskokouksen tukijoiksi ryhtyvät paikallisten viranomaisten verkostot ja yhteenliittymät sitoutuvat virallisesti seuraaviin tehtäviin:

 • Kaupunginjohtajien yleiskokouksen jäsenyyden edistäminen ja tuen tarjoaminen jäsenille, jotka päättävät osallistua;
 • Kaupunginjohtajien yleiskokouksen tunnustaminen julkisesti tärkeäksi toiminnan osaksi;
 • Osallistujien ja ehdokaskaupunkien välisen kokemusten vaihdon helpottaminen;
 • Välittäjänä toimiminen jäsenten, CoMO-toimiston ja kansallisen/alueellisen median välillä;
 • Synergiaetujen tunnistaminen samanaiheisten tapahtumien ja aloitteiden kesken kansallisilla tai alueellisilla tasoilla;
 • Säännöllisen palautteen tarjoaminen jäsenten toimista, kun ne ovat liittyneet kaupunginjohtajien yleiskokoukseen, sekä palveluista, joita ne tarjoavat yleiskokouksen tukijana.

Euroopan komissiolla on oikeus keskeyttää alueen tai maakunnan toiminta yleiskokouksen koordinaattorina, jos alue tai maakunta ei toteuta toimia tai jos sen sitoutuminen on riittämätöntä.

Miten haetaan?

Paikallisviranomaisten verkostot voivat hakea yleiskokouksen tukijaks seuraavalla tavalla:

 • Kiinnostuksenilmaisulomake täytetään internetissä;
 • Kun kelpoisuus on vahvistettu, suostumuslomake täytetään ja siihen hankitaa Euroopan komission allekirjoitus;
 • Kun kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto on luonut verkkoprofiilin, se päivitetään kattavilla tiedoilla palveluista, joita taho aikoo tarjota osallistujille.

Miksi osallistua?

Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen osallistumisesta koituu yleiskokouksen tukijoille merkittävää lisäarvoa, mukaan lukien seuraavat mahdollisuudet:

 • jäsenten parhaiden käytäntöjen edistäminen;
 • tiiviimpi mukanaolo jäsenten kestävää energiaa koskevassa toiminnassa;
 • palvelujen esitteleminen suuremmalle yleisölle;
 • kokemusten vaihtaminen toisten verkostojen kanssa;
 • Euroopan komission kannustuksen ja tunnustuksen tuoma hyöty;
 • yleiskokouksen puitteissa järjestettävien tärkeimpien tapahtumien näkyvyyden edistäminen;
 • osallistuminen erityisiin foorumeihin, seminaareihin ja keskusteluryhmiin.
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat