Illustration Paikallisten viranomaisten verkostona

Paikallisviranomaisten verkostot ja yhdistykset ovat tärkeitä katalyyttejä yleiskokouksen kasvulle ja edistämiselle. Heidän laaja-alainen tietämyksensä paikallisista ja kansallisista aihealueista tekee heistä korvaamattomia välittäjiä yleiskokouksen toimiston ja allekirjoittajien välillä.

Kuka voi osallistua?

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat liittyä yleiskokouksen tukijoina. Tukijoina he lupaavat erityisesti edistää kaupunginjohtajien ilmaston ja energian yleiskokousta jäsentensä keskuudessa, ohjata heitä prosessin läpi ja ohjata kokemusten vaihtoa.

Jos tarvitset lisäselvitystä, ota yhteyttä yleiskokouksen tukijoiden tukipalveluun osoitteessa supporters[at]eumayors.eu

Mihin osallistujat sitoutuvat?

 • Kannustamaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitetta, mobilisoimaan olemassa olevia ja potentiaalisia allekirjoittajia
 • Tukemaan ja neuvomaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen allekirjoittajia
 • Tukemaan ja jakamaan tietämystä, kokemuksia, parhaita käytäntöjä, työkaluja tai yleiskokouksen allekirjoittajille asianmukaisia resursseja
 • Toimimaan yhteistyössä muiden yleiskokouksen tukijoiden ja kansallisten tai alueellisten koordinaattoreiden kanssa, jotta voimme yhdistää voimamme ja edistää koordinoitua lähestymistapaa
 • Osallistumaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiin
 • Raportoimaan säännöllisesti, eikä harvemmin kuin kahden vuoden välein kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimistoon aloitteen viitekehyksen mukaisesti suoritetuista toimista.

>> kaupunginjohtajien yleiskokoukseen tukijoina sitoumus

Jos toimintaa ei ole ollut tai sitoutuminen ei ole riittävää, kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto pidättää oikeuden keskeyttää organisaation osallistumisen yleiskokouksen tukijana.

Kuinka hakeminen tapahtuu?

Yleiskokouksen tukijoiden aseman hankkimisesta kiinnostuneiden paikallisviranomaisten verkostojen tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Täytä verkossa oleva liityntälomake;
 • Kun kelpoisuus on vahvistettu, täytä ja allekirjoita kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston lähettämä sitoumus.
 • Kun kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto on vastaanottanut huolellisesti täytetyn ja allekirjoitetun sitoumuksen, organisaatiollesi luodaan verkkoprofiili. Se antaa sinulle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisöön ja auttaa sinua tukemaan paremmin allekirjoittajiasi.

Miksi meidän tulisi osallistua?

Yleiskokouksen tukijaksi ryhtymisen edut ovat moninaiset:

 • Euroopan yhteisön hyväksyntä ja tunnustus
 • Suuri näkyvyys kansainvälisessä mittakaavassa ja erityisesti toimintojen ja tapahtumien markkinointi yleiskokouksen verkkosivustolla
 • Verkostoituminen sekä kokemusten ja tietämyksen jakaminen eurooppalaisten kollegojen kanssa
 • Mahdollisuus markkinoida paikallisviranomaisia ja omia parhaita käytäntöjä
 • Osallistuminen erityisiin keskusteluryhmiin, työpajoihin ja muihin kokemusta jakaviin tapahtumiin
 • Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, alueellisen kehityksen vahvistaminen ja paikallisen hallinnon lujittaminen.
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat