Illustration Mar Líonra d'Údaráis Áitiúla

Tá líonraí agus cumainn údarás áitiúil mar chatalaígh mhóra d’fhás agus cur chun cinn Chúnant na Méaraí. Mar gheall ar an eolas fairsing atá acu faoi chomhthéacsanna áitiúla agus náisiúnta, is idirghabhálaithe fíor-riachtanacha iad idir Oifig Chúnant na Méaraí agus na sínitheoirí.

Cé atá incháilithe?

Tá líonraí agus comhlachais d‘údaráis áitiúla agus réigiúnacha páirteach mar Thacadóirí an Chúnaint. Sa cháil sin, geallann siad Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d‘Fhuinneamh a chur chun cinn i measc a mball, treoir a thabhairt dóibh chun gabháil trí phróiseas an Chúnaint agus malartú taithí a éascú.

Cad iad na gealltanais?

Geallann líonraí agus cumainn údarás áitiúil a cheanglaíonn mar Thacadóirí Cúnaint go hoifigiúil é seo a leanas:

 • Aontachas le Cúnant na Méaraí a chur chun cinn agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd dá gcomhaltaí atá á shíniú;
 • Aitheantas poiblí a thabhairt do Chúnant na Méaraí mar phríomhghné dá mbeartas;
 • Malartuithe taithí a éascú idir na sínitheoirí agus cathracha iarrthóra;
 • Ról idirghabhálach a chinntiú idir a gcomhaltaí, an CoMO agus na meáin náisiúnta/réigiúnacha;
 • Sineirgí a aithint le himeachtaí agus tionscnaimh ghaolmhara ag leibhéal náisiúnta nó réigiúnacha;
 • Aiseolas rialta ar ghníomhartha a gcomhaltaí a thabhairt, uair agus a chloíonn siad le Cúnant na Méaraí, chomh maith leis na seirbhísí atá siad a chur ar fáil mar Thacadóir Cúnaint.

I gcás go bhfuil easpa gnímh nó easpa tiomantais, forchoimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart chun rannpháirtíocht de líonra mar Thacadóir Cúnaint a chur ar fionraí.

Conas a chuirtear iarratas isteach?

Chun stádas de Thacadóir Cúnaint a bhaint amach, ba cheart go leanann líonraí d’údaráis áitiúla na céimeanna seo a leanas:

 • Comhlánaigh an fhoirm léiriú spéise ar líne;
 • Tar éis deimhniú incháilitheachta, comhlánaigh an fhoirm chomhaontaithe atá le síniú ag an gCoimisiún Eorpach freisin;
 • Uair agus a chruthaíonn Oifig Chúnant na Méaraí a bpróifíl, nuashonraigh a bpróifíl a cruthaíodh ar líne le faisnéis chuimsitheach faoi na seirbhísí atá ar intinn acu a chur ar fáil do Shínitheoirí.

Cén fáth a nglactar páirt ann?

Bíonn luach breise i gceist do Thacadóir an Chúnaint maidir lena rannpháirtíocht i gCúnant na Méaraí, lena n-áirítear na deiseanna seo a leanas:

 • Dea-chleachtais a gcomhaltaí a chur chun cinn;
 • Siúl níos fearr le gníomhaíochtaí a gcomhaltaí maidir le fuinneamh inmharthana;
 • A gcuid seirbhísí a chur ar taispeáint do lucht féachana níos mó
 • Taithí a mhalartú le líonraí eile;
 • Leas a bhaint as formhuiniú agus aitheantas an Choimisiúin Eorpaigh;
 • Níos mó infheictheachta a fháil dá n-imeachtaí móra arna n-eagrú i ndáil leis an gCúnant;
 • Páirt a ghlacadh i bhfóraim, ceardlanna agus grúpaí díospóireachta atá go léir tiomnaithe.
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil