Illustration Vietos valdžios institucijų tinklui

Vietos valdžios institucijų tinklai ir asociacijos yra pagrindinis Merų pakto augimo ir sklaidos katalizatorius. Dėl visapusio vietos ir nacionalinio konteksto išmanymo jie tapo nepamainomais tarpininkais tarp Merų pakto biuro ir Pakto signatarų.

Kas gali dalyvauti?

Vietos ir regiono valdžios institucijų tinklai bei asociacijos dalyvauja kaip pakto rėmėjai. Jų rūpestis yra informuoti apie merų paktą dėl klimato ir energetikos savo narius, orientuoti juos pakto procese ir padėti keistis patirtimi.

Kokius įsipareigojimus reikia prisiimti?

Vietos valdžios institucijų tinklai ir asociacijos, tapę Pakto rėmėjais, oficialiai pasižada:

 • raginti jungtis prie Merų pakto ir teikti paramą Paktą pasirašantiems savo nariams;
 • viešai pripažinti Merų paktą kaip pagrindinį savo strategijos elementą;
 • palengvinti Paktą pasirašiusių ir ketinančių jį pasirašyti miestų keitimąsi patirtimi;
 • tarpininkauti tarp savo narių, MPB ir nacionalinės ir (arba) regioninės žiniasklaidos;
 • išaiškinti sąsajas su susijusiais renginiais ir iniciatyvomis nacionaliniu ar regiono lygmeniu;
 • reguliariai teikti atsiliepimus apie savo narių veiksmus, kai šie pasirašys Merų paktą, taip pat apie savo, kaip Pakto rėmėjų, teikiamas paslaugas.

Europos Komisija pasilieka teisę laikinai sustabdyti tinklo Pakto rėmėjo statusą dėl jo neveiklumo arba nepakankamo įsipareigojimų vykdymo.

Kaip teikti paraiškas?

Siekdami gauti pakto rėmėjo statusą, vietos valdžios institucijų tinklai turėtų atlikti šiuos veiksmus:

 • užpildyti internetinę ketinimo dalyvauti formą;
 • patvirtinus atitikimą kriterijams, užpildyti susitarimo formą, kurią turi pasirašyti Europos Komisija;
 • Merų pakto biurui sukūrus internetinį profilį, papildyti jį išsamiais duomenimis apie savo paslaugas, kurias ketina teikti Pakto signatarams.

Kodėl reikėtų dalyvauti?

Pakto rėmėjai, dalyvaudami Merų pakto iniciatyvoje, gauna daug papildomos naudos, taip pat įgyja galimybių:

 • skatinti savo narių geriausią patirtį;
 • geriau prisidėti prie savo narių veiklos, susijusios su tvaria energija;
 • skelbti apie savo paslaugas didesnei auditorijai;
 • keistis patirtimi su kitais tinklais;
 • gauti naudos iš Europos Komisijos pritarimo ir pripažinimo;
 • pritraukti daugiau dėmesio savo pagrindiniams renginiams, susijusiems su Paktu;
 • dalyvauti tiksliniuose forumuose, seminaruose ir diskusijų grupėse.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija