Illustration Vietos valdžios institucijų tinklui

Vietos valdžios institucijų tinklai ir asociacijos yra pagrindinis Merų pakto augimo ir sklaidos katalizatorius. Dėl visapusio vietos ir nacionalinio konteksto išmanymo jie tapo nepamainomais tarpininkais tarp Merų pakto biuro ir Pakto signatarų.

Kas gali dalyvauti?

Vietos ir regiono valdžios institucijų tinklai bei asociacijos gali dalyvauti kaip pakto rėmėjai. Jų pagrindinis rūpestis yra informuoti apie merų paktą dėl klimato ir energetikos savo narius, orientuoti juos pakto procese ir padėti keistis patirtimi.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto rėmėjų pagalbos tarnybos adresu supporters[at]eumayors.eu.

Kokius įsipareigojimus reikia prisiimti?

 • Skatinti prisidėti prie Merų pakto iniciatyvos, telkiant esamus ir potencialius signatarus
 • Teikti paramą ir konsultacijas Merų pakto signatarams
 • Remti keitimąsi informacija ir dalijimąsi žiniomis, patirtimi, gerosios patirties pavyzdžiais, įrankiais arba ištekliais, tinkamais Pakto signatarams
 • Bendradarbiauti su kitais Pakto rėmėjais, nacionaliniais / teritoriniais koordinatoriais, skatinant bendrus ir koordinuotus veiksmus
 • Dalyvauti Merų pakto veikloje
 • Reguliariai teikti atsiliepimus (ne rečiau nei kas dvejus metus) Merų pakto biurui apie veiklą, vykdomą pagal šią iniciatyvą.

>> Merų pakto rėmėjai susitarimo formą

Merų pakto biuras pasilieka teisę laikinai sustabdyti organizacijos Pakto rėmėjo statusą dėl šių neveiklumo arba nepakankamo įsipareigojimų vykdymo.

Kaip teikti paraiškas?

Siekdami gauti pakto rėmėjo statusą, vietos valdžios institucijų tinklai turėtų atlikti šiuos veiksmus:

 • užpildyti internetinę ketinimo dalyvauti formą;
 • patvirtinus atitikimą kriterijams, užpildyti ir pasirašyti susitarimo formą, atsiųstą iš Merų pakto biuro
 • Merų pakto biuras sukurs jūsų organizacijos internetinį profilį, kai gaus tinkamai užpildytą ir pasirašytą susitarimo formą. Tai padės aktyviai dalyvauti Merų pakto bendruomenės veikloje ir teikti geresnę paramą savo atitinkamiems signatarams.

Kodėl reikėtų dalyvauti?

Pakto rėmėjo statuso privalumai yra įvairiapusiai:

 • Europos Komisijos pritarimas ir pripažinimas;
 • didelis viešumas tarptautiniu lygmeniu, ypač skatinant savo veiksmus ir įvykius Pakto tinklavietėje;
 • tinklų kūrimas, keitimasis patirtimi ir žiniomis su analogiškomis Europos institucijomis;
 • galimybė skatinti vietos savivaldybių ir savo narių geriausią patirtį;
 • dalyvavimas tikslinėse diskusijų grupėse, seminaruose ir kitose keitimosi patirtimi platformose;
 • galiausiai, bet ne mažiau svarbu – teritorinės plėtros tvirtinimas ir vietos valdymo stiprinimas.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija