Illustration Bħala Netwerk ta’ Awtoritajiet Lokali

In-netwerks u l-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali huma katalisti kbar tat-tkabbir u l-promozzjoni tal-Patt tas-Sindki. L-għarfien estensiv tagħhom tal-kuntesti lokali u nazzjonali jagħmilhom intermedjarji indispensabbli bejn l-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki u l-firmatarji.

Min huwa eliġibbli?

Netwerks u assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali jipparteċipaw bħala Partitarji tal-Patt. Bħala tali, huma notevolment iwiegħdu li jippromwovu l-Patt tas-Sindki għall-Klima & Enerġija fost il-membri tagħhom, jiggwidawhom matul il-proċess tal-Patt u jiffaċilitaw l-iskambju ta’ esperjenza.

X’inhuma l-impenji?

In-netwerks u l-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali li jipparteċipaw bħala Partitarji tal-Patt iwiegħdu uffiċjalment li:

 • Jippromwovu l-adeżjoni għall-Patt tas-Sindki u jipprovdu appoġġ lil dawk il-membri tagħhom li jipparteċipaw;
 • Jirrikonoxxu pubblikament il-Patt tas-Sindki bħala element prinċipali tal-politika tagħhom;
 • Jiffaċilitaw l-iskambji tal-esperjenzi bejn il-firmatarji u l-ibliet kandidati;
 • Jiżguraw rwol intermedju bejn il-membri tagħhom, il-CoMO u l-midja nazzjonali/reġjonali;
 • Jidentifikaw sinerġiji mal-avvenimenti u l-inizjattivi relatati fil-livelli nazzjonali jew reġjonali;
 • Jipprovdu reazzjonijiet regolari dwar l-azzjonijiet tal-membri tagħhom, ladarba jkunu kkonformaw mal-Patt tas-Sindki, kif ukoll dwar is-servizzi li jkunu qed jipprovdu bħala Partitarju tal-Patt.

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni jew impenn insuffiċjenti, il-Kummissjoni Ewropea għandha d-dritt li tissospendi l-parteċipazzjoni tan-netwerk bħala Partitarju tal-Patt.

Kif tista’ tapplika?

Sabiex jiksbu l-istatus ta’ Partitarju tal-Patt, in-netwerks tal-awtoritajiet lokali għandhom jieħdu l-passi li ġejjin:

 • Jimlew formol onlajn;
 • Wara konferma tal-eliġibilità, jikkompletaw il-formola tal-ftehim li trid tiġi ffirmata wkoll mill-Kummissjoni Ewropea;
 • Malli jinħoloq mill-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki, jaġġornaw il-profil onlajn tagħhom b’informazzjoni komprensiva dwar is-servizzi li beħsiebhom jipprovdu lill-Firmatarji.

Għalfejn għandek tipparteċipa?

Il-Partitarji tal-Patt igawdi minn aktar valur miżjud fl-involviment tal-Patt tas-Sindki tagħhom, inkluż opportunitajiet biex:

 • Jippromwovu l-aħjar prattiki tal-membri tagħhom;
 • Jakkompanjaw aħjar l-attivitajiet tal-membri tagħhom dwar l-enerġija sostenibbli;
 • Juru s-servizzi tagħhom lil udjenza ikbar;
 • Jikkondividu l-esperjenzi tagħhom ma’ netwerks oħrajn;
 • Jibbenefikaw mill-approvazzjoni u r-rikonoxximent tal-Kummissjoni Ewropea;
 • Jirċievu aktar viżibilità għall-avvenimenti maġġuri ewlenien tagħhom relatati mal-Patt;
 • Jipparteċipaw f’fora, laqgħat ta’ ħidma u gruppi tad-diskussjoni ddedikati.
Twitter
Biex tagħmel skambju
permezz tal-mowbajl
Facebook
Biex issir ammiratur
tal-paġna tal-Patt
Newsletter
Biex tabbona
għall-bullettin ta’ kull xahar
Rss feeds
Biex tirċievi
l-aħbarijiet fil-ħin reali
Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea . Il-websajt hija koordinata mill-Uffiċċju tal-Patt.
Aħbarijiet | Aġenda | Mappa tas-sit | Għajnuna Rss | Krediti | Legali