Illustration Als netwerk van gemeenten of steden

Netwerken en verenigingen van lokale overheden zijn belangrijk voor de groei en de promotie van het Burgemeestersconvenant. Dank zij hun uitgebreide kennis van de lokale en nationale verbanden vormen zij een onmisbare schakel tussen het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant en de ondertekenaars.

Wie komt in aanmerking?

Netwerken en verenigingen van lokale en regionale overheden kunnen als Ondersteuners van het Convenant deelnemen. Als zodanig verbinden zij zich er voornamelijk toe het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie onder de leden te bevorderen, hen tijdens de Convenantprocedure te begeleiden en ervaringuitwisselingen te vergemakkelijken.

Indien u meer uitleg wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk van de Ondersteuners van het Convenant via supporters[at]eumayors.eu

Wat zijn de verbintenissen?

 • Het promoten van het Burgemeestersconvenant-initiatief en het mobiliseren van de bestaande en potentiële ondertekenaars;
 • Het verlenen van ondersteuning en advies aan de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant;
 • Het ondersteunen van de uitwisselingen en het delen van kennis, ervaringen, ‘best practices’, hulpmiddelen die nuttig zijn voor de ondertekenaars van het Convenant;
 • Het samenwerken met andere Ondersteuners van het Convenant en met nationale/territoriale Coördinatoren om gezamenlijke acties aan te moedigen en een gecoördineerde benadering te bevorderen;
 • Het deelnemen aan de werkzaamheden van het Burgemeestersconvenant;
 • Het regelmatig verslag uitbrengen, minstens om de twee jaar, aan het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant over de activiteiten die in het kader van het initiatief werden gevoerd.

>> Burgemeestersconvenant Ondersteuners verklaring van toezegging

In geval van nalatigheid of onvoldoende inzet behoudt het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant zich het recht voor om de deelname van de organisatie als Ondersteuner van het Convenant op te schorten.

Hoe meldt u zich aan?

Netwerken van lokale overheden die het statuut van Ondersteuner van het Convenant wensen te verkrijgen, dienen volgende stappen te ondernemen:

 • Vul het online toetredingsformulier in;
 • Na bevestiging dat aan de voorwaarde is voldaan, stuurt u de ingevulde en ondertekende verklaring van toezegging naar het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant
 • Na ontvangst van de behoorlijk ingevulde en ondertekende verklaring van toezegging, zal het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw organisatie aanmaken, die het mogelijk maakt actief deel te nemen aan de gemeenschap van het Burgemeestersconvenant en u zal helpen om alle medeondertekenaars beter te ondersteunen.

Waarom deelnemen?

Als Ondersteuner van het Convenant geniet u tal van voordelen:

 • De goedkeuring en erkenning van de Europese Commissie;
 • Een grote zichtbaarheid op internationale schaal, vooral door de promotie van de acties op de Convenantenwebsite;
 • Een uitgebreid netwerk en de uitwisseling van ervaringen en kennis met Europese collega’s;
 • De mogelijkheid om lokale overheden en de eigen ‘best practices’ te promoten;
 • De deelname aan toegewijde gespreksgroepen, workshops en andere uitwisselingsplatforms;
 • En last but not least, de consolidatie van de territoriale ontwikkeling en de versterking van lokaal bestuur.
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer