Illustration Als netwerk van gemeenten of steden

Netwerken en verenigingen van lokale overheden zijn belangrijke drijfveren voor de groei en promotie van het Burgemeestersconvenant. Dankzij hun uitgebreide kennis van de lokale en nationale verbanden zijn zij onmisbare schakels tussen het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant en ondertekenaars.

Wie komt in aanmerking?

Netwerken en verenigingen van lokale en regionale overheden nemen deel als Ondersteuners van het Convenant. Als zodanig verbinden zij zich er met name toe het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie te bevorderen onder hun leden, hen tijdens de Convenantprocedure te begeleiden en ervaringsuitwisseling te vergemakkelijken.

Wat zijn de verbintenissen?

Netwerken en verenigingen van lokale overheden die zich aansluiten als Ondersteuners van het Convenant zeggen officieel toe om:

 • Toetreding tot het Burgemeestersconvenant te bevorderen en steun te verlenen aan de leden die zich aanmelden;
 • Het Burgemeestersconvenant publiekelijk erkennen als een belangrijk onderdeel van hun beleid;
 • Ervaringsuitwisseling tussen ondertekenaars en kandidaatsteden te vergemakkelijken;
 • Te zorgen voor een intermediaire rol tussen hun leden, het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant en de nationale/regionale media;
 • Synergieën met aanverwante evenementen en initiatieven op nationaal en regionaal niveau te identificeren;
 • Regelmatig feedback te geven over de acties van hun leden als ze eenmaal zijn toegetreden tot het Burgemeestersconvenant, alsmede over de diensten die zij als Ondersteuners van het Convenant leveren.

In geval van nalatigheid of onvoldoende inzet behoudt de Europese Commissie zich het recht voor om de deelname van het netwerk als Ondersteuner van het Convenant op te schorten.

Hoe meldt u zich aan?

Om de status van Ondersteuner van het Convenant te verkrijgen moeten netwerken van plaatselijke overheden de volgende stappen nemen:

 • Vul online het blijk van belangstelling formulier in;
 • Na bevestiging dat aan de voorwaarden voldaan is, vul het overeenkomstformulier in, dat moet worden mede-ondertekend door de Europese Commissie;
 • Wanneer het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant hun online profiel eenmaal heeft aangemaakt, dit bijwerken met uitgebreide informatie over de diensten en ondersteuning die zij voornemens zijn aan ondertekenaars te verstrekken.

Waarom deelnemen?

Betrokkenheid bij het Burgemeestersconvenant blijkt van grote toegevoegde waarde voor Ondersteuners van het Convenant, waaronder de mogelijkheden om:

 • ‘Best practices’ van hun leden te bevorderen
 • Activiteiten van hun leden op het gebied van duurzame energie beter te begeleiden;
 • Hun diensten aan een groter publiek te presenteren;
 • Ervaringen met andere netwerken uit te wisselen;
 • Te profiteren van de goedkeuring en erkenning van de Europese Commissie;
 • De zichtbaarheid te vergroten van grote evenementen georganiseerd in het kader van het Convenant;
 • Deel te nemen aan specifieke forums, werkgroepen en discussiegroepen.
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer