Illustration Z perspektywy sieci władz lokalnych

Grupy i stowarzyszenia władz lokalnych stanowią główny katalizator wzrostu i promocji Porozumienia Burmistrzów. Ich gruntowna znajomość lokalnych i krajowych kontekstów czyni ich nieodzownymi pośrednikami pomiędzy biurem Porozumienia Burmistrzów a sygnatariuszami.

Kto może wziąć udział?

Grupy i stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych mogą uczestniczyć w Porozumieniu jako „wspierający Porozumienie”. W związku z tym podejmują się one promowania Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii wśród własnych członków, przeprowadzania ich przez proces uczestnictwa w Porozumieniu oraz ułatwiania wymiany doświadczeń.

W przypadku konieczności uzyskania dalszych wyjaśnień należy się kontaktować z biurem pomocy wspierających Porozumienie pod adresem supporters[at]eumayors.eu

Jakie są zobowiązania?

 • Promowanie inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, mobilizując dotychczasowych i potencjalnych sygnatariuszy;
 • Wspieranie sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów i doradzanie im;
 • Wspieranie wymiany wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk, narzędzi i zasobów odpowiednich dla sygnatariuszy Porozumienia oraz dzielenie się nimi;
 • Współpraca z innymi wspierającymi oraz krajowymi i/lub terytorialnymi koordynatorami Porozumienia, aby rozwijać wspólne działania i promować skoordynowane podejście;
 • Uczestniczenie w działaniach Porozumienia Burmistrzów;
 • Regularne, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata, składanie w biurze Porozumienia Burmistrzów raportów w sprawie działań podejmowanych w ramach inicjatywy.

>> Porozumienia Burmistrzów wspierający zobowiązanie

W razie braku działań lub niesatysfakcjonującego podjęcia zobowiązań ze strony wspierającego Porozumienie Burmistrzów ma prawo zawiesić status takiej organizacji jako wspierającego Porozumienie.

Jak składać wnioski?

Grupy samorządów zainteresowane uzyskaniem statusu wspierającego Porozumienie powinny podjąć następujące czynności:

 • Wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy;
 • Wypełnić i podpisać zobowiązanie przesłane przez biuro Porozumienia Burmistrzów (po potwierdzeniu, że kandydat ma prawo zostać wspierającym);
 • Po otrzymaniu należycie wypełnionego i podpisanego zobowiązania biuro Porozumienia Burmistrzów utworzy profil internetowy organizacji. Dzięki niemu możliwy będzie aktywny udział w społeczności Porozumienia Burmistrzów oraz ułatwi on wspieranie powiązanych z nim sygnatariuszy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Status wspierającego Porozumienia wiąże się z licznymi korzyściami:

 • Wyrazem uznania przez Komisję Europejską
 • Obecnością na arenie międzynarodowej, szczególnie przez promowanie działań i wydarzeń na stronie internetowej Porozumienia
 • Nawiązywaniem kontaktów oraz wymianą doświadczeń i wiedzy z partnerami w Europie
 • Możliwością promowania najlepszych praktyk opracowanych przez samorządy i przez samych wspierających
 • Uczestnictwem w tematycznych grupach dyskusyjnych, warsztatach i innych platformach wymiany doświadczenia
 • I w końcu konsolidacją rozwoju terytorialnego i wzmocnieniem lokalnego zarządzania
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna