Illustration Z perspektywy sieci władz lokalnych

Sieci i stowarzyszenia władz lokalnych stanowią główny katalizator wzrostu i promocji Porozumienia między burmistrzami. Ich gruntowna znajomość lokalnych i krajowych kontekstów czyni ich nieodzownymi pośrednikami pomiędzy Biurem Porozumienia między burmistrzami oraz sygnatariuszami.

Kto może się zakwalifikować?

Sieci i stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych uczestniczą w Porozumieniu jako „wspierający Porozumienie”. W związku z tym podejmują się one promowania Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii wśród własnych członków, przeprowadzania ich przez proces uczestnictwa w Porozumieniu oraz ułatwiania wymiany doświadczeń.

Na czym polegają zobowiązania?

Sieci i stowarzyszenia władz lokalnych, jako Wspierający Porozumienia, oficjalnie podejmują się:

 • Promowania przystępowania do Porozumienia między burmistrzami i udzielania wsparcia tym swoim członkom, którzy do Porozumienia przystępują;
 • Publicznego uznania Porozumienia między burmistrzami za kluczowy element ich polityki;
 • Ułatwiania wymiany doświadczeń między sygnatariuszami a kandydatami;
 • Odgrywania roli pośrednika pomiędzy ich członkami, Biurem Porozumienia a krajowymi lub regionalnymi mediami;
 • Określania możliwości spotęgowania efektu dzięki powiązanym wydarzeniom i inicjatywom na poziomie krajowym i regionalnym;
 • Dostarczania regularnej informacji zwrotnej na temat działań członków po ich przystąpieniu do Porozumienia między burmistrzami oraz informacji na temat usług, jakie oferują, działając w charakterze Wspierających Porozumienia.

W razie braku działań lub niesatysfakcjonującego zaangażowania ze strony Wspierającego Porozumienia Komisja Europejska ma prawo zawiesić uczestnictwo sieci w Porozumieniu.

Jak złożyć wniosek o przystąpienie?

Aby uzyskać status „Wspierającego Porozumienia”, sieć władz lokalnych musi podjąć następujące kroki:

 • Wypełnić internetowy formularz wyrażenia zainteresowania;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia wypełnić formularz umowy, która przekazana zostanie do podpisania Komisji Europejskiej;
 • Po utworzeniu przez Biuro Porozumienia między burmistrzami profilu internetowego dokonać jego aktualizacji, uwzględniając całość informacji na temat wsparcia i usług udzielanych na rzecz sygnatariuszy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wspierający Porozumienia dostrzegają w zaangażowaniu w Porozumienie między burmistrzami znaczącą wartość dodaną, w tym możliwość:

 • Promowania najlepszych praktyk członków sieci;
 • Lepszego wspierania działań członków sieci w zakresie zrównoważonej energii;
 • Prezentowania swoich usług szerszej publiczności;
 • Dzielenia się doświadczeniem z innymi sieciami;
 • Czerpania korzyści z uznania przez Komisję Europejską;
 • Zyskania większej rozpoznawalności w związku z wydarzeniami organizowanymi w ramach Porozumienia;
 • Uczestnictwa w tematycznych forach, warsztatach i dyskusjach grupowych.
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna