Illustration Ca reţea de autorităţi locale

Reţelele şi asociaţiile de autorităţi locale sunt catalizatorii principali ai creşterii şi promovării Convenţiei primarilor. Numeroasele lor cunoştinţe asupra contextului local şi naţional le transformă în intermediari indispensabili între Oficiul pentru Convenţia primarilor şi semnatari.

Cine este eligibil?

Rețelele și asociațiile de autorități locale și regionale participă în calitate de suporteri ai Convenției. În această calitate, acestea se angajează îndeosebi să promoveze Convenția primarilor privind clima și energia în rândul membrilor lor, să îi îndrume de-a lungul procesului Convenției și să faciliteze schimburile de experiență.

Care sunt angajamentele?

Reţelele şi asociaţile de autorităţi locale care aderă în calitate de suporteri ai Convenţiei se angajează în mod oficial să:

 • promoveze aderarea la Convenţia primarilor şi să ofere sprijin acelora dintre membrii lor care aderă;;
 • recunoască în mod public Convenţia primarilor drept element cheie al politicii lor;
 • faciliteze schimburile de experienţă între semnatari şi oraşele candidate;
 • să asigure un rol de intermediar între membrii acestora, CoMO şi mass-media naţională/regională;
 • identifice sinergiile cu evenimentele şi iniţiativele înrudite la nivel naţional sau regional;
 • ofere feedback în mod regulat cu privire la acţiunile membrilor lor odată ce au aderat la Convenţia primarilor, precum şi la serviciile pe care le oferă în calitate de suporter al Convenţiei.

În caz de nonacţiune sau angajament insuficient, Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a suspenda participarea unei regiuni sau provincii în calitate de coordonator al Convenţiei.

Cum să ne înscriem?

Pentru a obţine statutul de suporter al Convenţiei, reţelele de autorităţi locale trebuie să urmeze paşii de mai jos:

 • Se completează formularul online de exprimare a interesului;
 • după confirmarea eligibilităţii, se completează formularul de acord care trebuie să fie cosemnat de Comisia Europeană;
 • odată creat de Oficiul pentru Convenţia primarilor, trebuie să vă actualizaţi profilul online cu informaţii complete privind serviciile pe care intenţionaţi să le acordaţi semnatarilor.

De ce să participăm?

Suporterii Convenţiei obţin o valoare adăugată deosebită din implicarea lor în Convenţia primarilor, inclusiv oportunităţi de:

 • a promova bunele practici ale membrilor lor;
 • a acompania mai bine activităţile membrilor în domeniul energiei durabile;
 • a-şi prezenta serviciile către un public mai larg;
 • a face schimb de experienţă cu alte reţele;
 • a beneficia de susţinerea şi recunoaşterea Comisiei Europene;
 • a beneficia de mai multă vizibilitate pentru evenimentele lor majore organizate în legătură cu Convenţia;
 • a participa la foruri specifice, ateliere de lucru şi grupuri de discuţii.
Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic