Illustration Ako združenie miest a obcí

Siete a združenia orgánov miestnych samospráv sú hlavnými katalyzátormi rastu a propagácie Dohovoru primátorov a starostov. Ich rozsiahle znalosti miestnych a národných súvislostí z nich robia nepostrádateľných sprostredkovateľov medzi kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov a signatármi.

Kto je oprávnený pristúpiť?

Siete a združenia miestnych a krajských samospráv sa Dohovoru zúčastňujú ako podporné štruktúry. V tejto úlohe sa najmä zaväzujú propagovať Dohovor primátorov a starostov medzi svojimi členmi, previesť ich procesom Dohovoru a sprostredkovať výmenu skúseností.

Aké sú záväzky?

Siete a združenia miestnych samospráv pristupujúce ako podporné štruktúry sa oficiálne zaväzujú:

 • Propagovať pristúpenie k Dohovoru primátorov a starostov a poskytovať podporu tým členom, ktorí sa rozhodnú pristúpiť;
 • Verejne uznať Dohovor primátorov a starostov ako kľúčový prvok svojej politiky;
 • Uľahčiť výmenu skúseností medzi signatármi a mestami prejavujúcimi záujem o pristúpenie;
 • Zabezpečiť rolu prostredníka medzi svojimi členmi, CoMO a národnými/regionálnymi médiami;
 • Identifikovať synergické účinky so súvisiacimi akciami a iniciatívami na národnej a krajskej úrovni;
 • Poskytovať pravidelnú spätnú väzbu na činnosti svojich členov po ich pristúpení k Dohovoru primátorov a starostov, ako aj na služby, ktoré poskytujú ako podporné štruktúry.

V prípade nečinnosti alebo nedostatočného záväzku si Európska komisia vyhradzuje právo pozastaviť účasť siete ako podpornej štruktúry.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcú siete miestnych samospráv získať postavenie podpornej štruktúry, mali by vykonaťtieto kroky:

 • Vyplniť on-line formulár na vyjadrenie záujmu;
 • Po potvrdení oprávnenosti vyplniť formulár o dohode, ktorý spolupodpíše Európska komisia;
 • Po vytvorení on-line profilu kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov doplniť tento profil o komplexné informácie o službách, ktoré majú v úmysle signatárom poskytovať.

Prečo sa pripojiť?

Podporné štruktúry nachádzajú vo svojom zapojení sa do Dohovoru primátorov a starostov veľkú pridanú hodnotu vrátane príležitostí:

 • propagovať osvedčené postupy svojich členov;
 • lepšie sledovať činnosti svojich členov v oblasti udržateľnej energetiky;
 • predviesť svoje služby širšiemu publiku;
 • vymieňať si skúsenosti s inými sieťami;
 • ťažiť z podpory a uznania Európskej komisie;
 • viac zviditeľniť svoje hlavné podujatia organizované v súvislosti s Dohovorom;;
 • zapojiť sa do špecializovaných diskusných fór, workshopov a diskusných skupín.
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie