Illustration Ako združenie miest a obcí

Siete a združenia orgánov miestnej samosprávy sú hlavnými katalyzátormi rastu a propagácie Dohovoru primátorov a starostov. Ich rozsiahle znalosti miestneho a národného kontextu z nich robia nenahraditeľný medzičlánok medzi Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov a jeho signatármi.

Kto spĺňa podmienky zapojenia?

Podporovateľmi Dohovoru sa môžu stať siete a združenia orgánov miestnej a regionálnej samosprávy. Zaväzujú sa najmä propagovať Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky medzi svojimi členmi, viesť ich procesom dohovoru a pomáhať s výmenou skúseností.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, obráťte sa prosím na podporu pre podporovateľov dohovoru na adrese supporters[zavináč]eumayors.eu.

Aké sú záväzky?

 • Propagovať iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, mobilizácia existujúcich a potenciálnych signatárov
 • Poskytovať podporu a poradenstvo signatárom Dohovoru primátorov a starostov
 • Podporovať výmenu a zdieľanie poznatkov, skúseností, príkladov dobrej praxe, nástrojov alebo zdrojov týkajúcich sa signatárov Dohovoru
 • Pracovať v partnerstve s ďalšími podporovateľmi a národnými/územnými koordinátormi Dohovoru pri podpore spoločných opatrení a presadzovaní koordinovaného prístupu
 • Zapájať sa do aktivít Dohovoru primátorov a starostov
 • Podávať pravidelné správy, aspoň raz za dva roky, Kancelárii Dohovoru primátorov a starostov o aktivitách vykonaných v rámci tejto iniciatívy.

>> Dohovoru primátorov Podporovateľmi vyhlásenie o záväzku

V prípade nečinnosti alebo nedostatočného plnenia záväzkov si Kancelária Dohovoru primátorov a starostov vyhradzuje právo pozastaviť zapojenie organizácie ako podporovateľa dohovoru.

Ako sa prihlásiť?

Siete orgánov miestnej samosprávy, ktoré majú záujem o získanie štatútu podporovateľa dohovoru majú postupovať nasledovne:

 • Vyplniť online prihlášku;
 • Po potvrdení splnenia podmienok vyplniť a podpísať vyhlásenie o záväzku, ktoré poskytne Kancelária Dohovoru primátorov a starostov
 • Po prevzatí riadne vyplneného podpísaného vyhlásenia o záväzku vytvorí Kancelária Dohovoru primátorov a starostov online profil pre vašu organizáciu. Umožní vám aktívne sa zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov a pomôže vám lepšie poskytovať podporu pridruženým signatárom.

Prečo sa zapojiť?

Stať sa podporovateľom dohovoru prináša viaceré výhody:

 • Schválenie a uznanie zo strany Európskej komisie
 • Výrazné zviditeľnenie na medzinárodnej úrovni, najmä informovaním o aktivitách a podujatiach podporovateľa na webovej stránke dohovoru
 • Nadväzovanie kontaktov, výmena skúseností a vedomostí s európskymi partnermi
 • Možnosť propagácie orgánov miestnej samosprávy a vlastných príkladov dobrej praxe
 • Účasť v špecializovaných diskusných skupinách, pracovných dielňach a iných platformách pre výmenu skúseností
 • A v neposlednom rade, konsolidácia územného rozvoja a posilnenie miestnej správy
Twitter
Vymieňať informácie
prostredníctvom mobilu
Facebook
Stať sa fanúšikom
stránky Dohovoru
Newsletter
Prihlásiť sa na odber
mesačného spravodajcu
Rss feeds
Dostávať novinky
v reálnom čase
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie