Illustration Za mrežo lokalnih oblasti

Mreže in združenja lokalnih oblasti so pomemben razlog za rast in promocijo Konvencije županov. Zaradi obsežnega poznavanja lokalnih in nacionalnih okvirov so nepogrešljivi posredniki med Uradom Konvencije županov in podpisniki.

Kdo lahko pristopi?

Mreže in združenja lokalnih in regionalnih oblasti lahko sodelujejo kot podporniki Konvencije. Kot taki se zavežejo, da bodo Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo promovirali pri svojih članih, jih vodili skozi postopek pristopa h Konvenciji in jim pomagali pri izmenjavi izkušenj.

Katere so njihove obveznosti?

Mreže in združenja lokalnih oblasti, ki postanejo podporniki Konvencije, se uradno zavežejo, da bodo:

 • spodbujali pristop h Konvenciji županov in zagotavljali podporo članom, ki so pristopili h Konvenciji,
 • javno priznali Konvencijo županov kot ključni element svoje politike,
 • omogočili izmenjavo izkušenj med podpisniki in mesti kandidati,
 • opravljali posredniško vlogo med svojimi člani, CoMO in nacionalnimi/regionalnimi mediji,
 • iskali sinergije s povezanimi dogodki in pobudami na nacionalni in regionalni ravni,
 • zagotavljali povratne informacije o ukrepih svojih članov po njihovem pristopu h Konvenciji in o storitvah, ki jih zagotavljajo kot podporniki Konvencije.

V primeru neukrepanja ali nezadostne angažiranosti si Evropska komisija pridržuje pravico, da začasno prekine sodelovanje mreže kot podpornika Konvencije.

Kako se prijaviti?

Za pridobitev statusa podpornika Konvencije morajo mreže lokalnih oblasti storiti naslednje:

 • izpolniti spletni obrazec za izraz zanimanja ,
 • po potrditvi ustreznosti – izpolniti obrazec sporazuma, ki ga podpiše tudi Evropska komisija,
 • po tem, ko ga Urad Konvencije županov ustvari – posodobiti svoj spletni profil z obsežnimi informacijami o storitvah, ki jih nameravajo zagotavljati podpisnikom.

Zakaj se pridružiti?

Podporniki Konvencije se zavedajo visoke dodatne vrednosti sodelovanja v Konvenciji županov, vključno s priložnostmi, da:

 • promovirajo najboljše prakse svojih članov,
 • bolje spremljajo dejavnosti svojih članov s področja trajnostne energije,
 • svoje storitve predstavijo širši javnosti,
 • izmenjujejo izkušnje z drugimi mrežami,
 • uživajo ugodnost podpore in priznanja Evropske komisije
 • dosegajo večjo vidnost pri večjih dogodkih, organiziranih v povezavi s Konvencijo,
 • sodelujejo v namenskih forumih, delavnicah in diskusijskih skupinah.
Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo