Illustration Като област или регион

Споразумението на кметовете за климата и енергията до голяма степен дължи своя успех на активното участие на регионите, областите и други подобни публични власти, които поставят своите ресурси и ноу-хау в услуга на подписалите участници. Признати от Комисията като Координатори на Споразумението, те действат като ключови съюзници в предаване на съобщението и повишаване на въздействието на Споразумението.

Кой е допустим ?

Провинции, региони, национални публични органи, метрополии, сдружения на местните власти ... Всеки публичен орган на управление, който официално се ангажира да предоставя стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на подписалите Споразумението, ще бъде официално признат от Европейската комисия за координатор по Споразумението.

При необходимост от допълнителни разяснения, моля, свържете се с информационното бюро на координаторите на Споразумението на адрес: coordinators[at]eumayors.eu.

Какви са ангажиментите?

 • Насърчаване присъединяването към Споразумението на кметовете на общините в тяхната територия и оказване на подкрепа и координация на подписалите Споразумението общини;
 • Предоставяне на техническа и стратегическа подкрепа на общините, желаещи да се присъединят към Споразумението, но имащи недостиг от необходимите ресурси за изготвянето на план за действие за устойчива енергия;
 • Предоставяне на финансова подкрепа и възможности на общините за разработване и изпълнение на план за действие за устойчива енергия;
 • Съдействие за организиране на местните дни за енергия за повишаване на осведомеността;
 • Редовно докладване пред Комисията на постигнатите резултати и участие в стратегическото изпълнение на Споразумението.

В случай на липса на действия или недостатъчна ангажираност, Европейската комисия си запазва правото да прекрати участието на региона или провинцията като координатор по Споразумението.

Как да подадем кандидатурата си?

Публичните администрации, заинтересовани от получаването на статут на координатор по Споразумението, следва да направят следното:

 • Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;
 • След потвърждаване на допустимостта, да попълнят формата на Споразумението, за да бъде подписана и от Европейската комисия;
 • След подписване на споразумението и от двете страни, да актуализират новосъздаденият им профил с подробна информация относно услугите и подкрепата, която възнамеряват да предоставят на подписалите Споразумението на кметовете.

Защо да участвате?

Предимствата от това да сте координатор по Споразумението са многообразни:

 • Поръчителство и признание от Европейската комисия;
 • Широка видимост в международен мащаб, особено чрез популяризиране на действията на уебсайта на Споразумението;
 • Обмяна на опит с останалите европейски страни;
 • Научна и техническа подкрепа и обратна връзка по отношение на разработваните инструменти и методики;
 • Участие в тематични дискусионни групи, семинари и други платформи за обмяна на опит.
 • На последно място, но без да се ограничава до това, консолидация на териториалното развитие и укрепване на местното управление.
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила