Illustration Jako provincie nebo region

Pakt starostů a primátorů za svůj úspěch vděčí do značné míry aktivně se účastnícím regionům, provinciím a jiným podobným veřejným strukturám, které dávají signatářům k dispozici své zdroje a znalosti. Tito koordinátoři Paktu uznaní Komisí jsou hlavní spojenci, kteří šíří poselství Paktu a přispívají k rozšíření jeho vlivu.

Kdo se může zapojit?

Provincie, regiony, národní veřejné orgány, metropolitní oblasti, seskupení místních úřadů... Libovolný veřejný úřad, který se oficiálně zaváže k poskytování strategické asistence, finanční a technické podpory signatářům Paktu, Evropská komise oficiálně uzná jako koordinátora Paktu.

Potřebujete-li další vysvětlení, obraťte se na pracovníky podpory koordinátorů Paktu na adrese coordinators[at]eumayors.eu.

Jaké závazky jsou s účastí spojeny?

 • Propagace přístupu k Paktu starostů a primátorů v obcích na jejich území a podpora a koordinace obcí, které se chtějí připojit
 • Poskytování technické a strategické podpory obcím, které se chtějí k Paktu připojit, ale postrádají zdroje nezbytné pro vypracování akčního plánu pro udržitelnou energii
 • Poskytování finanční podpory a příležitostí obcím na vývoj a realizaci akčního plánu pro udržitelnou energii
 • Podpora při pořádání místních dnů pro energii k rozšíření povědomí o této akci
 • Pravidelné předkládání zpráv Komisi o dosažených výsledcích a účast na strategické realizaci Paktu

Evropská komise si v případě nečinnosti nebo nedostatečného závazku vyhrazuje právo pozastavit účast regionu či provincie jakožto koordinátora Paktu.

Jak se přihlásit?

Orgány veřejné správy, které si přejí získat status koordinátora Paktu, by měly absolvovat tento proces:

 • Vyplnit formulář k vyjádření zájmu on-line
 • Po potvrzení způsobilosti vyplnit formulář dohody, kterou podepíše Evropská komise
 • Po podpisu dohody oběma stranami aktualizovat nový internetový profil o podrobné informace o službách a podpoře, kterou plánují signatářům poskytovat.

Proč se zapojit?

 • Výhod spojených se statutem koordinátora Paktu je celá řada:
 • Podpora a uznání Evropské komise
 • Značné zviditelnění v mezinárodním měřítku, zejména díky propagaci akcí na stránkách Paktu
 • Sdílení zkušeností s evropskými protějšky
 • Vědecká a technická zpětná vazba na vytvořené nástroje a metodiky
 • Účast na specializovaných diskusních skupinách, workshopech a jiných platformách ke sdílení zkušeností
 • V neposlední řadě také konsolidace územního rozvoje a posílení místní správy.
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení