Illustration Som provins eller region

Borgmesterpagten for klima og energi skylder en stor del af sin succes til den aktive deltagelse af regioner, provinser og andre lignende offentlige myndigheder, som stiller deres ressourcer og viden til rådighed for underskriverne. De er anerkendt som pagtens koordinatorer af Kommissionen, og de fungerer som vigtige allierede, når det gælder om at få budskabet ud og øge borgmesterpagtens effekt.

Hvem er kvalificeret?

Provinser, regioner, ministerier, nationale energiagenturer, storbyområder, grupperinger af lokale myndigheder... Enhver offentlig myndighed, der officielt forpligter sig til at yde strategisk rådgivning samt økonomisk og teknisk støtte til underskrivere af borgmesterpagten, vil blive officielt anerkendt som koordinator.

Hvis du kræver yderligere afklaringer, bedes du kontakte koordinatorernes helpdesk på coordinators[at]eumayors.eu.

Hvad er forpligtelserne?

 • At fremme tiltrædelsen til borgmesterpagten
 • At levere teknisk og strategisk assistance til underskrivende kommuner med henblik på udviklingen, implementeringen og overvågningen af deres handlingsplaner for bæredygtig energi og klima
 • At yde finansiel støtte til underskrivere, enten i form af direkte støtte (bevillinger, tilskud osv.) og/eller tildeling af HR til teknisk support
 • At støtte erfarings- og vidensdeling mellem (eksisterende og potentielle) underskrivere af pagten.
 • At samarbejde med andre af pagtens nationale/territoriale koordinatorer og fortalere for at støtte en fælles handling og promovere en koordineret tilgang
 • At deltage i borgmesterpagtens aktiviteter
 • At rapportere regelmæssigt, og som minimum hvert andet år, til sekretariatet for borgmesterpagten vedrørende aktiviteter udført med henblik på at støtte underskrivere

>> Borgmesterpagten Koordinator Forpligtelseserklæringen

>> Borgmesterpagten nationale Koordinator Forpligtelseserklæringen

I tilfælde af uvirksomhed eller utilstrækkelig indsats reserverer sekretariatet for borgmesterpagten retten til at suspendere deltagelsen af en region eller provins som pagtkoordinator.

Hvordan ansøger man?

For at opnå status som koordinator for borgmesterpagten skal offentlige administrationer gennemgå følgende proces:

 • Udfylde online-formularenEfter bekræftelse af egnethed udfyldes forpligtelseserklæringen, der sendes af sekretariatet for borgmesterpagten
 • Når sekretariatet for borgmesterpagten har modtaget den underskrevne forpligtelseserklæring, opretter denne en online-profil for jeres administration. Dette giver jer mulighed for at deltage aktivt i borgmesterpagtens fællesskab og hjælper jer med at yde en bedre støtte til jeres tilknyttede underskrivere.

Hvorfor deltage?

Der er mange fordele ved at blive pagtkoordinator:

 • Støtte og anerkendelse fra Europa-Kommissionen
 • Stor synlighed på en international skala, især gennem promovering af deres handlinger på pagtens website
 • Netværksdannelse, erfarings- og vidensdeling med europæiske kollegaer
 • Videnskabelig og teknisk feedback om udviklede værktøjer og metoder
 • Deltagelse i dedikerede debatgrupper, workshops og andre platforme til deling af erfaringer
 • Sidst, men ikke mindst, konsolidering af territorial udvikling og styrkelse af lokal regering
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura