Illustration Som provins eller region

Borgmesterpagten for klima og energi har succes, og det skyldes i høj grad den aktive deltagelse fra medarbejdere i regioner, provinser og andre offentlige myndigheder, som har stillet deres ressourcer og viden til rådighed for underskriverne. De er anerkendt som koordinatorer for borgmesterpagten, og fungerer som vigtige partnere, når det gælder om at få budskabet ud og øge borgmesterpagtens effekt.

Hvem kan deltage?

Provinser, regioner, nationale offentlige organer, storbyområder, grupperinger af lokale myndigheder... Enhver offentlig myndighed, der officielt forpligter sig til at yde strategisk rådgivning samt økonomisk og teknisk støtte til underskrivere af borgmesterpagten, vil blive officielt anerkendt af Europa-Kommissionen som national koordinator.

Should you require further clarifications, please contact the Covenant Coordinators Helpdesk at coordinators[at]eumayors.eu.

Hvad er forpligtelserne?

 • At øge tiltrædelsen til borgmesterpagten blandt kommunerne i deres område og yde bistand og koordinering til de kommuner, der deltager.
 • At yde teknisk og strategisk bistand til de kommuner, der ønsker at deltage i pagten, men som ikke har tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde en handlingsplan for bæredygtig energi.
 • At yde finansiel bistand til kommunerne og give mulighed for udvikling og implementering af deres handlingsplan for bæredygtig energi.
 • At bidrage til planlægningen af lokale energidage for at udbrede kendskabet til borgmesterpagten.
 • Regelmæssigt at foretage indberetninger til Kommissionen om de opnåede resultater og deltagelse i den strategiske implementering af pagten.

I tilfælde af passivitet eller utilstrækkelig forpligtelse forbeholder Europa-Kommissionen sig ret til at suspendere en regions eller provins udnævnelse som koordinator for borgmesterpagten.

Hvordan ansøger man?

En offentlig administration, der er interesseret i at blive koordinator for borgmesterpagten, skal gennemgå følgende proces:

 • Udfylde online-formularen, hvori man tilkendegiver sin interesse.
 • Efter bekræftelse af egnethed udfyldes aftaleformularen, der ligeledes skal underskrives af Europa-Kommissionen.
 • Efter begge parters underskrift på aftalen skal den nyoprettede online-profil opdateres med omfattende oplysninger om de ydelser og den støtte, som man påtænker at yde til underskriverne.

Hvorfor deltage?

 • Der er mange fordele ved at blive koordinator for borgmesterpagten:
 • Accept og anerkendelse fra Europa-Kommissionen.
 • Stor international synlighed, særligt vha. promovering af tiltag på borgmesterpagtens hjemmeside.
 • Erfaringsudveksling med europæiske kolleger.
 • Videnskabelig og teknisk feedback vedrørende udviklede værktøjer og metoder.
 • Deltagelse i særlige diskussionsgrupper, workshops og andre platforme for erfaringsudveksling.
 • Sidst, men ikke mindst, konsolidering af den regionale udvikling og styrkelse af den lokale forvaltning.
Twitter
Få nyheder
via din mobil
Facebook
Bliv fan af
borgmesterpagtens side
Newsletter
Få det månedlige
nyhedsbrev
Rss-feeds
Få nyheder
i realtid
Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen Med politisk støtte fra Europa-Kommissionen. Hjemmesiden koordineres af sekretariatet for borgmesterpagten.
Nyheder | Agenda | Site map | Rss-hjælp | Bidragydere | Jura