Illustration Maakuntana tai alueena

Ilmastoa ja energiankäyttöä tukeva kaupunginjohtajien yleiskokouksen menestys on paljolti riippuvainen resurssinsa ja tietämyksensä allekirjoittajilleen tarjoavien alueiden, läänien ja muiden julkisten viranomaisten aktiivisesta osallistumisesta. Komissio tunnustaa yleiskokouksen tukijat, jotka toimivat merkittävinä liittolaisina viestin välittämisessä ja kokouksen vaikutuksen kasvattamisessa.

Kuka voi osallistua?

Maakunnat, alueet, ministeriöt, kansalliset energiatoimistot, suurkaupungit, paikallisviranomaisten ryhmittymät. Yleiskokouksen koordinaattoriksi tunnistetaan virallisesti mikä tahansa julkinen viranomainen, joka sitoutuu virallisesti tarjoamaan strategista ohjausta, taloudellista ja teknistä tukea yleiskokouksen allekirjoittajille.

Jos tarvitset lisäselvitystä, ota yhteyttä yleiskokouksen tukijoiden tukipalveluun osoitteessa coordinators[at]eumayors.eu

Mihin osallistujat sitoutuvat?

 • Edistämään kaupunginjohtajien yleiskokoukseen liittymistä
 • Tarjoamaan teknistä ja strategista apua allekirjoittajien kunnille heidän kestävien energia- ja ilmastotoimien suunnitelmien kehittämisessä, toteuttamisessa ja valvonnassa
 • Tarjoamaan taloudellista tukea allekirjoittajille joko suoran tuen muodossa (apurahat, tuet jne.) ja/tai tekniseen tukeen varattujen henkilöresurssien kautta
 • Tukemaan kokemuksen ja tietämyksen jakamista (nykyisten ja potentiaalisten) yleiskokouksen allekirjoittajien välillä
 • Toimimaan yhteistyössä muiden yleiskokouksen kansallisten tai alueellisten koordinaattoreiden ja tukijoiden kanssa, jotta voimme yhdistää voimamme ja edistää koordinoitua lähestymistapaa
 • Osallistumaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiin
 • Raportoimaan säännöllisesti, eikä harvemmin kuin kahden vuoden välein kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimistoon allekirjoittajien tukemiseksi suoritetuista toimista.

>> kaupunginjohtajien yleiskokoukseen koordinaattoriksi sitoumus

>> kaupunginjohtajien yleiskokoukseen kansalliset koordinaattoriksi sitoumus

Jos toimintaa tai sitoumusta ei ole tapahtunut, kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto pidättää oikeuden keskeyttää organisaation osallistumisen yleiskokouksen koordinaattorina.

Kuinka hakeminen tapahtuu?

Yleiskokouksen koordinaattorin aseman hankkimisesta kiinnostuneiden julkisten hallintoviranomaisten tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Täytä verkossa oleva liityntälomake;
 • Kun kelpoisuus on vahvistettu, täytä ja allekirjoita kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston lähettämä sitoumus.
 • Kun kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto on vastaanottanut huolellisesti täytetyn ja allekirjoitetun sitoumuksen, virastollesi luodaan verkkoprofiili. Se antaa sinulle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisöön ja auttaa sinua tukemaan paremmin allekirjoittajiasi.

Miksi meidän tulisi osallistua?

Yleiskokouksen koordinaattoriksi ryhtymisen edut ovat moninaiset:

 • Euroopan yhteisön hyväksyntä ja tunnustus
 • Suuri näkyvyys kansainvälisessä mittakaavassa ja erityisesti toimintojen markkinointi yleiskokouksen verkkosivustolla
 • Verkostoituminen sekä kokemusten ja tietämyksen jakaminen eurooppalaisten kollegojen kanssa
 • Tieteellinen ja tekninen palaute kehitetyistä työkaluista ja menetelmistä
 • Osallistuminen erityisiin keskusteluryhmiin, työpajoihin ja muihin kokemusta jakaviin tapahtumiin
 • Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, alueellisen kehityksen vahvistaminen ja paikallisen hallinnon lujittaminen.
Twitter
Seuraa
matkapuhelimella
Facebook
Ryhdy yleiskokouksen
sivun faniksi
Newsletter
Tilaa kuukausittainen
uutiskirje
Rss feeds
Lue
reaaliaikaisia uutisia
Poliittinen tuki Euroopan komission Poliittinen tuki Euroopan komission. Verkkosivusto on yleiskokouksen toimiston koordinoima.
Registration form | Uutiset | Kalenteri | Sivustokartta | Rss-ohjeet | Tekijät | Oikeudelliset näkökohdat