Illustration Mar Chúige nó Réigiún

Is léir go bhfuil baint láidir idir rannpháirtíocht ghníomhach na réigiún, proibhinsí agus údarás eile poiblí a chuireann acmhainní agus saineolas do na sínitheoirí agus an rath atá ar Chúnant na Méaraí um Fhuinneamh agus an Aeráid. Aithníonn an Coimisiún iad mar Chomhordaitheoirí an Chúnaint, agus is comhpháirtithe tábhachtacha iad chun an teachtaireacht a chur in iúl agus tionchar an Chúnaint a mhéadú.

Cé atá incháilithe?

Cúigí, réigiúin, comhlachtaí náisiúnta poiblí, limistéir uirbeacha, grúpálacha údarás áitiúil... Aon údarás áitiúil a thiomnaíonn go hoifigiúil le treoir straitéiseach, tacaíocht airgeadais agus teicniúil a chur ar fáil do shínitheoirí Cúnaint, aithneoidh an Coimisiún Eorpach iad mar Chomhordaitheoir Cúnaint.

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach do Chomhordaitheoirí Cúnant ag coordinators[at]eumayors.eu

Cad iad na gealltanais?

 • Aontachas le Cúnant na Méaraí a chur chun cinn i measc na mbardas ina gcríoch agus tacaíocht agus comhordú a sholáthar do na bardais atá á shíniú;
 • Cúnamh teicniúil agus straitéiseach a sholáthar do na bardais sin ar mian leo páirt a ghlacadh sa Chúnant ach nach bhfuil na hacmhainní riachtanacha acu chun Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana a ullmhú;
 • Tacaíocht airgeadais agus deiseanna a sholáthar do na bardais le haghaidh a bPlean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm;
 • Cabhrú le heagrú na laethanta fuinnimh áitiúla chun feasacht a mhúscailt agus;
 • Tuairisciú rialta chuig an gCoimisiún maidir leis na torthaí a fuarthas agus páirt a ghlacadh i bhforfheidhmiú straitéiseach an Chúnaint.

I gcás go bhfuil easpa gnímh nó easpa tiomantais, forchoimeádann an Coimisiún Eorpach an ceart chun rannpháirtíocht de réigiún nó de chúige mar Chomhordaitheoir Cúnant a chur ar fionraí.

Conas a chuirtear iarratas isteach?

Ba chóir do riaracháin phoiblí a bhfuil suim acu stádas Chomhordaitheoir Cúnaint a fháil dul tríd an bpróiseas seo a leanas:

 • Comhlánaigh an fhoirm ar líne;
 • Tar éis deimhniú incháilitheachta, comhlánaigh an fhoirm chomhaontaithe atá le síniú ag an gCoimisiún Eorpach freisin;
 • I ndiaidh don bheirt pháirtí an comhaontú a shíniú, nuashonraigh a bpróifíl a cruthaíodh ar líne le faisnéis chuimsitheach faoi na seirbhísí agus faoin tacaíocht atá ar intinn acu a chur ar fáil do shínitheoirí.

Cén fáth a nglactar páirt ann?

 • Tá go leor buntáistí ag baint le Comhordaitheoir Cúnaint:
 • Formhuiniú agus aitheantas a fháil ón gCoimisiún Eorpach;
 • Infheictheacht mhór ar scála idirnáisiúnta, go háirithe trína gcuid gníomhaíochtaí a chur chun cinn ar shuíomh gréasáin an Chúnaint;
 • Taithí a roinnt le comhghleacaithe Eorpacha;
 • Forbraítear aiseolas eolaíochta agus teicniúil maidir le huirlisí agus modheolaíochtaí;
 • Rannpháirtíocht i ngrúpaí plé, ceardlanna tiomnaithe, agus ardáin eile ina roinntear taithí.
 • Agus faoi dheireadh, comhdhlúthú d’fhorbairt chríche agus neartú rialachais áitiúil
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil