Illustration Provincijoms arba regionams

Merų pakto dėl klimato ir energetikos sėkmė labai priklauso nuo aktyvaus regionų, provincijų ir kitų viešųjų institucijų dalyvavimo, nes signatarų vardu jos prisideda savo ištekliais ir technologijomis. Komisija minėtas institucijas laiko koordinatoriais, nes jie yra pagrindiniai sąjungininkai informuojant apie paktą ir didinant jo įtaką.

Kas gali pretenduoti?

Provincijos, regionai, nacionalinės viešosios įstaigos, didmiesčių teritorijos, vietos valdžios institucijų grupės ir kt. Visos vietos valdžios institucijos, kurios oficialiai įsipareigoja teikti strategines rekomendacijas, finansinę ir techninę paramą Pakto signatarams, bus Europos Komisijos oficialiai pripažintos Pakto koordinatorėmis.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto koordinatorių pagalbos tarnybos adresu coordinators[at]eumayors.eu.

Kokius įsipareigojimus reikia prisiimti?

 • Skatinti prisijungimą prie Merų pakto
 • Teikti techninę ir strateginę pagalbą savivaldybėms-signatarėms jų Tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos procesuose
 • Teikti finansinę paramą signatarams tiesioginės paramos (dotacijų, subsidijų, ir t.t.) forma ir / arba skiriant žmogiškuosius išteklius techninės pagalbos tikslams
 • Remti dalijimąsi patirtimi ir žiniomis (dabartinių ir potencialių) Pakto signatarų tarpe.
 • Bendradarbiauti su kitais Pakto nacionaliniais ir teritoriniais koordinatoriais bei rėmėjais, skatinant bendrus ir koordinuotus veiksmus
 • Dalyvauti Merų pakto veikloje
 • Reguliariai teikti ataskaitas (ne rečiau nei kas dvejus metus) Merų pakto biurui apie signatarų rėmimo veiklą

>> Merų pakto koordinatorėmis susitarimo formą

>> Merų pakto nacionalinės koordinatorėmis susitarimo formą

Merų pakto biuras pasilieka teisę laikinai sustabdyti regiono arba provincijos Pakto koordinatoriaus statusą dėl šių neveiklumo arba nepakankamo įsipareigojimų vykdymo.

Kaip teikti paraiškas?

Viešosios administracijos, pageidaujančios gauti Pakto koordinatorių statusą, turėtų atlikti tokius veiksmus:

 • užpildyti internetinę ketinimo dalyvauti formą;
 • patvirtinus atitikimą kriterijams, užpildyti ir pasirašyti susitarimo formą, atsiųstą iš Merų pakto biuro
 • Merų pakto biuras sukurs jūsų administracijai internetinį profilį, kai gaus pasirašytą susitarimo formą. Tai padės aktyviai dalyvauti Merų pakto bendruomenės veikloje ir teikti geresnę paramą savo atitinkamiems signatarams.

Kodėl reikėtų dalyvauti?

Pakto koordinatoriaus statuso privalumai yra įvairiapusiai:

 • Europos Komisijos pritarimas ir pripažinimas;
 • didelis viešumas tarptautiniu lygmeniu, ypač skatinant savo veiksmus Pakto tinklavietėje;
 • tinklų kūrimas, keitimasis patirtimi ir žiniomis su analogiškomis Europos institucijomis;
 • moksliniai ir techniniai atsiliepimai apie sukurtas priemones ir metodologijas;
 • dalyvavimas tikslinėse diskusijų grupėse, seminaruose ir kitose keitimosi patirtimi platformose;
 • galiausiai, bet ne mažiau svarbu – teritorinės plėtros tvirtinimas ir vietos valdymo stiprinimas.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija