Illustration Provincijoms arba regionams

Merų pakto dėl klimato ir energetikos sėkmė labai priklauso nuo aktyvaus regionų, provincijų ir kitų viešųjų institucijų dalyvavimo, nes merų vardu jos prisideda savo ištekliais ir technologijomis. Komisija minėtas institucijas laiko koordinatoriais, nes jie yra pagrindiniai sąjungininkai informuojant apie paktą ir didinant to pakto įtaką.

Kas gali pretenduoti?

Provincijos, regionai, nacionalinės viešosios įstaigos, didmiesčių teritorijos, vietos valdžios institucijų grupės ir kt. Visos vietos valdžios institucijos, kurios oficialiai įsipareigoja teikti strategines rekomendacijas, finansinę ir techninę paramą Pakto signatarams, bus Europos Komisijos oficialiai pripažintos Pakto koordinatorėmis.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Pakto koordinatorių pagalbos tarnybos adresu coordinators[at]eumayors.eu.

Kokius įsipareigojimus reikia prisiimti?

 • Skatinti jų teritorijoje esančias savivaldybes pasirašyti Merų paktą, teikti paramą pasirašiusioms savivaldybėms ir jas koordinuoti.
 • Teikti techninę ir strateginę pagalbą savivaldybėms, pageidaujančioms pasirašyti Merų paktą, tačiau stokojančioms reikiamų išteklių Tvarios energijos veiksmų planui rengti.
 • Teikti finansinę paramą ir sudaryti savivaldybėms galimybes rengti ir įgyvendinti Tvarios energijos veiksmų planus.
 • Padėti organizuoti Vietos energetikos dienas siekiant didinti informuotumą.
 • Teikti Komisijai tiesiogines ataskaitas apie pasiektus rezultatus ir nuosekliai įgyvendinti Merų paktą.

Europos Komisija pasilieka teisę laikinai sustabdyti regiono arba provincijos Pakto koordinatoriaus statusą dėl šių neveiklumo arba nepakankamo įsipareigojimų vykdymo.

Kaip teikti paraiškas?

Viešosios administracijos, pageidaujančios tapti Pakto koordinatoriais, turėtų atlikti tokius veiksmus:

 • užpildyti internetinę ketinimo dalyvauti formą;
 • patvirtinus atitikimą kriterijams, užpildyti susitarimo formą, kurią turi pasirašyti Europos Komisija;
 • abiems šalims pasirašius susitarimą, atnaujinti naujai sukurtą internetinį profilį pateikiant išsamius duomenimis apie savo paslaugas ir paramą, kurią ketina teikti Pakto signatarams.

Kodėl reikėtų dalyvauti?

Pakto koordinatoriaus statuso privalumai yra įvairiapusiai:

 • Europos Komisijos pritarimas ir pripažinimas;
 • didelis viešumas tarptautiniu lygmeniu, ypač skatinant savo veiksmus Pakto tinklavietėje;
 • keitimasis patirtimi su analogiškomis Europos institucijomis;
 • moksliniai ir techniniai atsiliepimai apie sukurtas priemones ir metodologijas;
 • dalyvavimas tikslinėse diskusijų grupėse, seminaruose ir kitose keitimosi patirtimi platformose;
 • galiausiai, bet ne mažiau svarbu – teritorinės plėtros tvirtinimas ir vietos valdymo stiprinimas.
Twitter
Keistis
mobiliuoju telefonu
Facebook
Tapti Pakto
puslapio gerbėju
Newsletter
Užsisakyti
mėnesinį naujienlaiškį
Rss feeds
Gauti
šviežias naujienas
Su Europos Komisijos politine parama Su Europos Komisijos politine parama. Tinklavietę koordinuoja Merų pakto biuras.
Naujienos | Darbotvarkė | Tinklavietės planas | RSS pagalba | Kūrėjai | Teisinė informacija