Illustration Province vai reģions

Pilsētu mēru pakta panākumus lielā mērā sekmē aktīvā reģionu, provinču un citu valsts pārvaldes iestāžu dalība, tām parakstītāju mērķu sasniegšanai piedāvājot savus resursus un zinātību. Kā Komisijas atzīti Pakta koordinatori tie pilda nozīmīgu sabiedroto lomu, līdzdarbojoties Pakta vēstījuma nodošanā un ietekmes palielināšanā.

Kas ir tiesīgs pievienoties?

Provinces, reģioni, ministrijas, valsts enerģētikas aģentūras, lielpilsētas, pašvaldību grupas utt. — Eiropas Komisija oficiāli atzīs par Pakta koordinatoru jebkuru valsts institūciju, kura oficiāli apņemas sniegt stratēģiskas vadlīnijas un finansiālo un tehnisko atbalstu Pakta parakstītājiem.

Ja jums nepieciešams papildu skaidrojums, lūdzu, sazinieties ar Pakta koordinatoru palīdzības dienestu: coordinators[at]eumayors.eu.

Kādas ir saistības?

 • Veicināt pievienošanos Pilsētu mēru paktam
 • Sniegt tehnisku un stratēģisku atbalstu parakstītājām pašvaldībām ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā
 • Sniegt finansiālu atbalstu parakstītājiem tieša atbalsta veidā (dotācijas, subsīdijas u.tml.) un/vai nodrošinot cilvēkresursus tehniskajam atbalstam
 • Atbalstīt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp (esošiem un potenciāliem) Pakta parakstītājiem
 • Strādāt sadarbībā ar citiem Pakta valsts/teritoriālajiem koordinatoriem un atbalstītājiem, lai veicinātu kopīgu darbību un saskaņotu pieeju
 • Piedalīties Pilsētu mēru pakta aktivitātēs
 • Regulāri ziņot (ne retāk kā reizi divos gados) Pilsētu mēru pakta birojam par pasākumiem, kas veikti parakstītāju atbalstīšanai

>> Pilsētu mēru paktam koordinatoru paziņojums par saistību uzņemšanos

>> Pilsētu mēru paktam valsts koordinatoru paziņojums par saistību uzņemšanos

Ja reģions vai province nav aktīvi vai nepietiekamā mērā pilda saistības, Pilsētu mēru pakta birojs patur tiesības apturēt to dalību Pakta koordinatora statusā.

Kā pieteikties?

Valsts pārvaldes iestādēm, kas vēlas iegūt Pakta koordinatora statusu, jāveic šāda procedūra:

 • Jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa;
 • Kad tikušas apstiprinātas tiesības pievienoties, jāaizpilda un jāparaksta Pilsētu mēru pakta biroja nosūtītais paziņojums par saistību uzņemšanos;
 • Pēc parakstītā paziņojuma saņemšanas Pilsētu mēru pakta birojs izveidos tiešsaistes profilu jūsu iestādei. Tas ļaus jums aktīvi līdzdarboties Pilsētu mēru pakta kopienā un palīdzēs jums labāk saprast ar jums saistītos parakstītājus.

Kādēļ piedalīties?

Pakta koordinatora statuss sniedz dažādus ieguvumus:

 • Eiropas Komisijas atbalsts un atzinība;
 • lielas starptautiska mēroga pazīstamības iegūšana, īpaši, reklamējot savus pasākumus Pakta tīmekļa vietnē;
 • tīklu veidošana, pieredzes un zināšanu apmaiņa ar citiem dalībniekiem Eiropā;
 • zinātnisko un tehnisko speciālistu vērtējums par izstrādātajiem rīkiem un metodoloģijām;
 • piedalīšanās mērķa diskusiju grupās, semināros un citās pieredzes apmaiņas struktūrās;
 • vienlaicīga teritoriju attīstība un vietējās pārvaldības stiprināšana.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Ar politisku Eiropas Komisijas Ar politisku Eiropas Komisijas . Tīmekļa vietnes darbību koordinē Pakta birojs.
Ziņas | Darba kārtība | Vietnes karte | RSS palīdzība | Autori | Juridiskā informācija