Illustration Bħala Provinċja jew Reġjun

Il-Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija jaf parti l-kbira mis-suċċess tiegħu għall-parteċipazzjoni attiva ta’ reġjuni, provinċji u awtoritajiet pubbliċi oħra li jpoġġu r-riżorsi u l-għarfien tagħhom għas-servizz tal-firmatarji. Rikonoxxuti bħala Koordinaturi tal-Patt mill-Kummissjoni, huma jaġixxu bħala alleati ewlenin fit-twassil tal-messaġġ u ż-żieda tal-impatt tal-Patt.

Min huwa eliġibbli?

Provinċji, reġjuni, ministeri, aġenziji tal-enerġija nazzjonali, żoni metropolitani, gruppi ta’ awtoritajiet lokali...Kull awtorità pubblika li tikkommetti ruħha uffiċjalment li tipprovdi gwida strateġika, appoġġ finanzjarju u tekniku lill-firmatarji tal-Patt ser tkun rikonoxxuta uffiċjalment bħala Koordiantur tal-Patt.

Jekk tkun teħtieġ aktar kjarifiki, jekk jogħġbok ikuntattja lill-Helpdesk tal-Kordinaturi tal-Patt fuq coordinators[at]eumayors.eu.

X’inhuma l-impenji?

 • Li jiipprowovu l-adeżjoni mal-Patt tas-Sindki
 • Li jipprovdu għajnuna teknika u strateġika lill-muncipalitajiet firmatarji għall-iżvilupp, implimentazzjoni u monitoraġġ tal-Pjani ta’ Azzjoni għal Enerġija Sostenibbli u l-Klima tagħhom
 • Li jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-firmatarji, jew f’forma ta’ appoġġ dirett (għotjiet, sussidji, eċċ) u/jew permezz ta’ riżorsi umani allokati għall-appoġġ tekniku
 • Li jappoġġaw il-qsim ta’ esperjenza u għarfien bejn firmatarji tal-Patt (eżistenti u potenzjali)
 • Li jaħdmu bi sħubija ma’ Koordinaturi Nazzjonali/Territorjali u Partitarji tal-Patt biex ikabbru azzjoni konġunta u jippromwovu approċċ koordinat
 • Li jieħdu sehem fl-attivitajiet tal-Patt tas-Sindki
 • Li jirrapportaw regolarment, iżda mhux anqas minn kull sentejn, lill-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindku dwar l-attivitajiet imwettqa biex jappoġġaw lill-firmatarji

>> Patt tas-Sindki Koordiantur impenn

>> Patt tas-Sindki nazzjonali Koordiantur impenn

F’każ ta’ nuqqas ta’ azzjoni u impenn insuffiċjenti, l-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki għandu d-dritt jissospendi l-parteċipazzjoni ta’ reġjun jew provinċja bħala Koordinatur tal-Patt.

Kif tista’ tapplika?

L-amministrazzjonijiet pubbliċi interessati li jiksbu l-istatus ta’ Koordinatur tal-Patt għandhom iwettqu l-proċess li ġej:

 • Jimlew il-formola ta’ adezjoni onlajn;
 • Wara l-konferma tal-eliġibilità, jikkompletaw l-istqarrija ta’ impenn mibgħuta mill-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki
 • Wara li jirċievi l-istqarrija ta’ impenn iffirmata, l-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki joħloq profil onlajn għall-amministrazzjoni tiegħek. Dan jippermettilek li tipparteċipa attivament fil-komunità tal-Patt tas-Sindki u jgħinek sabiex tappoġġa aħjar lill-firmatarji assoċjati tiegħek.

Għalfejn għandek tipparteċipa?

Il-vantaġġi li ssir Koordinatur tal-Patt huma ħafna:

 • L-approvazzjoni u r-rikonoxximent mill-Kummissjoni Ewropea
 • Viżibilità kbira fuq skala internazzjonali, notevolment permezz tal-promozzjoni tal-azzjonijiet tiegħek fuq il-websajt tal-Patt
 • Netwerking,u qsim ta’ esperjenza u għarfien mal-kontrapartijiet Ewropej
 • Reazzjonijiet xjentifiċi u tekniċi dwar l-għodod u l-metodoloġiji żviluppati
 • Parteċipazzjoni fi gruppi ta’ diskussjoni ddedikati, laqgħat tax-xogħol u pjattaformi oħra għal skambji ta’ esperjenzi
 • Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, konsolidazzjoni tal-iżvilupp territorjali u tisħiġ tal-governanza lokali
Twitter
Biex tagħmel skambju
permezz tal-mowbajl
Facebook
Biex issir ammiratur
tal-paġna tal-Patt
Newsletter
Biex tabbona
għall-bullettin ta’ kull xahar
Rss feeds
Biex tirċievi
l-aħbarijiet fil-ħin reali
Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea Bl-appoġġ politiku tal-Kummissjoni Ewropea . Il-websajt hija koordinata mill-Uffiċċju tal-Patt.
Aħbarijiet | Aġenda | Mappa tas-sit | Għajnuna Rss | Krediti | Legali