Illustration Als provincie of regio

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dankt zijn succes voor een groot deel aan de actieve deelname van de regio’s, provincies en andere overheden, die hun middelen en kennis ten dienste stellen van de ondertekenaars. Zij zijn door de Commissie als Coördinatoren van het Convenant erkend en fungeren als voornaamste bondgenoten bij het overbrengen van de boodschap en het vergroten van de invloed van het Convenant.

Wie komt in aanmerking?

De provincies, regio’s, ministeries, nationale energieagentschappen, grootstedelijke gebieden, samenwerkingsverbanden van lokale overheden… Elke overheid die zich er officieel toe verbindt strategische sturing, financiële en technische ondersteuning aan de ondertekenaars van het Convenant te bieden, zal officieel worden erkend als Coördinator van het Convenant.

Indien u meer uitleg wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de helpdesk van de Coördinatoren van het Convenant via coordinators[at]eumayors.eu.

Wat zijn de verbintenissen?

 • Het bevorderen van de toetreding tot het Burgemeestersconvenant
 • Het verlenen van technische en strategische ondersteuning aan de ondertekenende gemeenten bij de ontwikkeling, de implementering en de monitoring van hun Actieplannen Duurzame Energie en Klimaat;
 • Het verlenen van financiële steun aan de ondertekenaars, onder de vorm van rechtstreekse steun (toelages, subsidies, enz.) en./of onder de vorm van toewijzing van deskundig technisch personeel;
 • Het ondersteunen van uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de (bestaande en potentiële) ondertekenaars van het Convenant;
 • De samenwerking met andere nationale/territoriale Coördinatoren en Ondersteuners met het oog op het voeren van een gemeenschappelijke actie en een gecoördineerde aanpak;
 • Het deelnemen aan de activiteiten van het Burgemeestersconvenant;
 • Het regelmatig verslag uitbrengen, en niet minder dan om de twee jaar, aan het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant over de activiteiten die werden ondernomen om de ondertekenaars te ondersteunen

>> Burgemeestersconvenant Coördinator verklaring van toezegging

>> Burgemeestersconvenant nationale Coördinator verklaring van toezegging

In geval van nalatigheid of onvoldoende inzet, behoudt het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant zich het recht voor om de deelname van een regio of een provincie als Coördinator van het Convenant op te schorten.

Hoe meldt u zich aan?

Wie als overheidsdienst het statuut van Coördinator van het Convenant wenst te verkrijgen, dient volgende stappen te ondernemen:

 • Vul het online toetredingsformulier in;
 • Na bevestiging dat aan de voorwaarde is voldaan, stuurt u een ingevulde en ondertekende verklaring van toezegging naar het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant
 • Na ontvangst van de ondertekende verklaring van toezegging, zal het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw administratie aanmaken, die het mogelijk maakt actief deel te nemen aan de gemeenschap van het Burgemeestersconvenant en u zal helpen om alle medeondertekenaars beter te ondersteunen.

Waarom deelnemen?

Als Coördinator van het Convenant geniet u tal van voordelen:

 • De goedkeuring en erkenning van de Europese Commissie;
 • Een grote zichtbaarheid op internationale schaal, vooral door de promotie van de acties op de Convenantenwebsite;
 • Een uitgebreid netwerk en de uitwisseling van ervaringen en kennis met Europese collega’s;
 • Een wetenschappelijke en technische feedback met betrekking tot de ontwikkelde instrumenten en werkwijzen;
 • De deelname aan toegewijde gespreksgroepen, workshops en andere uitwisselingsplatforms;
 • En last but not least, de consolidatie van de territoriale ontwikkeling en de versterking van lokaal bestuur
Twitter
Om via uw mobiele telefoon
uit te wisselen
Facebook
Om een fan te worden
van de Convenantpagina
Newsletter
Om u te abonneren op
de maandelijkse nieuwsbrief
RSS feeds
Om nieuws in real-time
te ontvangen
Met de politieke steun van de Europese Commissie Met de politieke steun van de Europese Commissie. Website gecoördineerd door het Convenant secretariaat.
Nieuws | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Disclaimer