Illustration Z perspektywy prowincji i regionów

Znaczną część sukcesu Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zawdzięcza aktywnemu uczestnictwu regionów, prowincji i innych władz publicznych, które udostępniają sygnatariuszom własne zasoby i wiedzę techniczną. Noszą one nadane im przez Komisję Europejską miano „koordynatorów Porozumienia” i są kluczowymi sojusznikami w szerzeniu idei Porozumienia i zwiększaniu siły jego oddziaływania.

Kto może dołączyć?

Prowincje, regiony, krajowe organy publiczne, obszary metropolitalne, grupy władz lokalnych... Wszelkie władze publiczne, które oficjalnie zobowiązują się do zapewniania strategicznych wytycznych, a także finansowego i technicznego wsparcia sygnatariuszom Porozumienia, będą oficjalnie uznawane przez Komisję Europejską za Koordynatorów Porozumienia

Jeżeli potrzebne okażą się dodatkowe wyjaśnienia, prosimy skontaktować się z Punktem Informacyjnym Porozumienia Burmistrzów pod adresem e-mail: coordinators[at]eumayors.eu.

Jakie zobowiązania?

 • Promowanie przystąpienia do Porozumienia między burmistrzami wśród gmin na ich terytorium oraz wspieranie i koordynowanie gmin, które podpisały Porozumienie;
 • Udzielanie pomocy technicznej i strategicznej gminom, które chcą dołączyć do Porozumienia, ale nie dysponują wystarczającymi zasobami do przygotowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii;
 • Zapewnienie gminom wsparcia finansowego i możliwości opracowania i wdrażania planu działań na rzecz zrównoważonej energii;
 • Wspieranie organizacji Regionalnych Dni Energii służących zwiększaniu świadomości;
 • Regularne składanie Komisji sprawozdań z osiągniętych wyników oraz uczestniczenie w strategicznym wdrażaniu Porozumienia.

W razie braku działań lub niesatysfakcjonującego zaangażowania ze strony Koordynatora Komisja Europejska ma prawo zawiesić uczestnictwo regionu lub prowincji w Porozumieniu.

Jak złożyć wniosek o przystąpienie?

Władze publiczne zainteresowane otrzymaniem statusu Koordynatora Porozumienia powinny podjąć następujące kroki:

 • Wypełnić internetowy formularz;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia wypełnić formularz umowy, która przekazana zostanie do podpisania Komisji Europejskiej;
 • Po podpisaniu umowy przez obie strony dokonać aktualizacji nowo utworzonego profilu internetowego, uwzględniając całość informacji na temat wsparcia i usług udzielanych na rzecz sygnatariuszy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Status Koordynatora Porozumienia wiąże się z licznymi korzyściami:

 • Wyrazem uznania przez Komisję Europejską;
 • Obecnością na arenie międzynarodowej, szczególnie przez promowanie działań na stronie internetowej Porozumienia;
 • Możliwością dzielenia się doświadczeniem z europejskimi strukturami równorzędnymi;
 • Możliwością otrzymywania naukowej i technicznej informacji zwrotnej na temat opracowanych narzędzi i metod;
 • Uczestnictwem w tematycznych grupach dyskusyjnych, warsztatach i innych platformach wymiany doświadczenia;
 • Konsolidacją rozwoju terytorialnego i wzmocnienie lokalnego zarządzania
Twitter
Dziel się informacjami
za pomocą swojej komórki
Facebook
Dołącz do strony
fanów Porozumienia
Newsletter
Otrzymuj
miesięczny newsletter
Rss feeds
Bądź na
bieżąco
Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska Politycznego wsparcia udziela Komisja Europejska. Strona administrowana przez Biuro Porozumienia.
Aktualności | Kalendarz | Mapa strony | Rss: pomoc | Prawa autorskie | Nota prawna