Illustration Za pokrajine ali regije

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je tako uspešna zaradi dejavnega sodelovanja regij, pokrajin in drugih javnih oblasti, ki dajejo podpisnikom na voljo svoja sredstva in znanje. Koordinatorji Konvencije so ključni zavezniki Evropske komisije, saj prenašajo sporočila in povečujejo vpliv Konvencije.

Kdo lahko sodeluje?

Province, regije, nacionalni javni organi, metropolitanska območja, skupine lokalnih oblasti … Vsak javni organ, ki se uradno zaveže, da bo zagotavljal strateške smernice, finančno in tehnično podporo podpisnikom Konvencije, bo Evropska komisija uradno priznala za Koordinatorja Konvencije.

Če potrebujete dodatna pojasnila, se obrnite na center za pomoč uporabnikom pri Koordinatorjih Konvencije na naslovu coordinators[at]eumayors.eu

Katere so njihove obveznosti?

 • spodbujanje občin na njihovem območju k pristopu h Konvenciji županov in zagotavljanja podpore in usklajevanja občinam, ki so pristopile h Konvenciji,
 • zagotavljanje tehnične in strateške pomoči občinam, ki želijo pristopiti h Konvenciji, vendar nimajo zadostnih sredstev za pripravo akcijskega načrta za trajnostno energijo,
 • zagotavljanje finančne podpore in priložnosti občinam za razvoj in izvajanje njihovega akcijskega načrta za trajnostno energijo,
 • pomoč pri organizaciji lokalnih energetskih dni za krepitev zavesti družbe in
 • redno poročanje Komisiji o doseženih rezultatih in sodelovanje v strateškem izvajanju Konvencije.

V primeru neukrepanja ali nezadostne angažiranosti si Evropska komisija pridržuje pravico, da začasno prekine sodelovanje regije ali pokrajine kot koordinatorja Konvencije.

Kako se prijaviti?

Javne uprave, ki bi rade pridobile status koordinatorja Konvencije, morajo storiti naslednje:

 • izpolniti spletni obrazec za izraz zanimanja,
 • po potrditvi ustreznosti – izpolniti [obrazec sporazuma, ki ga podpiše tudi Evropska komisija,
 • po tem, ko sporazum podpišeta obe pogodbenici – posodobiti svoj novo izdelan spletni profil s celovitimi informacijami o storitvah in podpori, ki jo bodo zagotavljale podpisnikom.

Zakaj se pridružiti?

Prednosti, ki jih prinaša status koordinatorja Konvencije so številne:

 • podpora in priznanje Evropske komisije,
 • povečana vidnost na mednarodni ravni, zlasti s promocijo svojih ukrepov na spletnem mestu Konvencije,
 • delitev izkušenj z drugimi evropskimi udeleženci,
 • znanstvene in tehnične povratne informacije o razvitih orodjih in metodologijah,
 • sodelovanje v namenskih diskusijskih skupinah, delavnicah in drugih platformah za delitev izkušenj.
 • navsezadnje pa tudi utrjevanje ozemeljskega razvoja in krepitev lokalnega upravljanja.
Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo