Illustration Za pokrajine ali regije

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je tako uspešna zaradi dejavnega sodelovanja regij, pokrajin in drugih javnih oblasti, ki dajejo podpisnikom na voljo svoja sredstva in znanje. Koordinatorji Konvencije so ključni zavezniki Evropske komisije, saj prenašajo sporočila in povečujejo vpliv Konvencije.

Kdo lahko sodeluje?

Pokrajine, regije, ministrstva, nacionalne energetske agencije, metropolitanska območja, skupine lokalnih oblasti itd. Vsak javni organ, ki se uradno zaveže, da bo zagotavljal strateške smernice, finančno in tehnično podporo podpisnikom Konvencije, bo Evropska komisija uradno priznala za koordinatorja Konvencije.

Če potrebujete dodatna pojasnila, se obrnite na center za pomoč uporabnikom pri koordinatorjih Konvencije na naslovu coordinators[at]eumayors.eu.

Katere so njihove obveznosti?

 • spodbujanje k pristopu h Konvenciji županov,
 • zagotavljanje tehnične in strateške pomoči občinam podpisnicam pri razvoju, izvajanju in spremljanju svojih akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje,
 • zagotavljanje finančne podpore podpisnikom, bodisi v obliki neposredne podpore (donacije, subvencije ipd.) in/ali prek človeških virov, dodeljenih za tehnično podporo,
 • podpiranje izmenjave izkušenj in znanja med (obstoječimi in morebitnimi novimi) podpisniki Konvencije,
 • delovanje v partnerstvu z drugimi nacionalnimi in teritorialnimi koordinatorji in podporniki Konvencije z namenom krepitve skupnega ukrepanja in spodbujanja usklajenega pristopa,
 • sodelovanje v dejavnostih Konvencije županov,
 • redno poročanje Uradu Konvencije županov glede dejavnosti v podporo podpisnikom ne manj kot vsaki dve leti.

>> Konvenciji županov koordinatorja izjavo o zavezi

>> Konvenciji županov nacionalne koordinatorja izjavo o zavezi

V primeru neukrepanja ali nezadostne angažiranosti si Urad Konvencije županov pridržuje pravico, da začasno prekine sodelovanje regije ali pokrajine kot koordinatorja Konvencije.

Kako se prijaviti?

Javne uprave, ki bi rade pridobile status koordinatorja Konvencije, morajo storiti naslednje:

 • izpolniti spletni obrazec za izraz zanimanja;
 • po potrditvi ustreznosti – izpolniti in podpisati izjavo o zavezi, ki jo pošlje Urad Konvencije županov;
 • po prejemu podpisane izjave o zavezi bo Urad Konvencije županov ustvaril spletni profil za vašo administracijo. Omogočal bo dejavno sodelovanje v skupnosti Konvencije županov in vam pomagal pri tem, da boste nudili boljšo podporo svojim povezanim podpisnikom.

Zakaj se pridružiti?

Prednosti, ki jih prinaša status koordinatorja Konvencije, so številne:

 • podpora in priznanje Evropske komisije,
 • povečana vidnost na mednarodni ravni, zlasti s promocijo svojih ukrepov na spletnem mestu Konvencije,
 • povezovanje, delitev izkušenj in znanja z drugimi evropskimi udeleženci,
 • znanstvene in tehnične povratne informacije o razvitih orodjih in metodologijah,
 • sodelovanje v namenskih diskusijskih skupinah, delavnicah in drugih platformah za delitev izkušenj,
 • navsezadnje pa tudi utrjevanje ozemeljskega razvoja in krepitev lokalnega upravljanja.
Twitter
Za izmenjavo
prek vašega mobilnika
Facebook
Postanite oboževalec
strani Konvencije
Newsletter
Naročite se na
mesečno glasilo
Rss feeds
Prejmite novice
v realnem času
S politično podporo Evropske komisije S politično podporo Evropske komisije. Spletno mesto koordinira Urad Konvencije.
Novice | Program | Zemljevid strani | Pomoč RSS | Seznam sodelujočih | Pravno obvestilo