Illustration Som provins eller region

Framgångarna för borgmästaravtalet för klimat och energi beror till stor del på det aktiva deltagandet från regioner, provinser och andra offentliga myndigheter som ställer sina resurser och kunskaper till avtalsparternas förfogande. Av EU-kommissionen får de status som avtalssamordnare och fungerar som viktiga allierade i arbetet med att sprida budskapet och öka avtalets inflytande.

Vem kan delta?

Provinser, regioner, departement, nationella energimyndigheter, stadsområden, samarbetande lokala myndigheter... Alla offentliga myndigheter som officiellt åtar sig att tillhandahålla strategisk vägledning samt ekonomiskt och tekniskt stöd till avtalsparterna kommer officiellt att få status som avtalssamordnare.

För mer information går det bra att kontakta borgmästaravtalets helpdesk för samordnare på coordinators[at]eumayors.eu

Vad förbinder man sig att göra?

 • Uppmuntra anslutning till borgmästaravtalet
 • Tillhandahålla tekniskt och strategiskt stöd för deltagande kommuner i samband med utveckling, implementering och uppföljning av åtgärdsplanerna för hållbar energi och ett hållbart klimat
 • Ge ekonomiskt stöd till avtalsparter, antingen i form av direkt stöd (anslag, bidrag) och/eller personalresurser för tekniskt stöd
 • Stödja delning av erfarenheter och kunskap mellan (befintliga och potentiella) avtalsparter.
 • Samarbeta med avtalets andra nationella/regionala samordnare och supportrar i syfte att främja gemensamma åtgärder och uppmuntra en samordnad strategi
 • Delta i borgmästaravtalets aktiviteter
 • Avge regelbundna rapporter, minst vartannat år, till borgmästaravtalets sekretariat angående de aktiviteter som genomförs i syfte att hjälpa avtalsparter

>> Borgmästaravtalet samordnare åtagandeförklaring

>> Borgmästaravtalet nationella samordnare åtagandeförklaring

Om inga åtgärder vidtas eller om åtagandena inte uppfylls förbehåller sig borgmästaravtalets sekretariat rätten att avsluta regionens eller provinsens deltagande som avtalssamordnare.

Hur går det till att ansöka?

Offentliga förvaltningar som är intresserade av att få status som avtalssamordnare ska följa dessa steg:

 • Fyll i det internetbaserade anslutningsformuläret;
 • När det bekräftats att organisationen uppfyller kriterierna ska man fylla i och skriva under den åtagandeförklaring som skickas av borgmästaravtalets sekretariat
 • När den underskrivna åtagandeförklaringen har emottagits skapar borgmästaravtalets sekretariat en onlineprofil för er organisation. Denna profil möjliggör aktivt deltagande i borgmästaravtalets gemenskap och bidrar till ökade möjligheter att hjälpa berörda avtalsparter.

Varför delta?

Fördelarna med att bli avtalssamordnare är flera:

 • Stöd och uppskattning från EU-kommissionen
 • Stor internationell exponering, främst tack vare marknadsföring av organisationens åtgärder på borgmästaravtalets webbplats.
 • Nätverkande samt utbyte av erfarenheter och kunskaper med europeiska motparter
 • Vetenskaplig och teknisk feedback på de verktyg och metoder som utvecklas
 • Deltagande i särskilda diskussionsgrupper, workshops och andra plattformar för erfarenhetsutbyte
 • Slutligen kan deltagandet stärka den regionala utvecklingen ge bättre möjligheter till lokal styrning
Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande