Illustration My Covenant: Sign-in page

Tere tulemast linnapeade pakti ekstranetti „Minu pakt”

„Minu paktis” saate:

  1. hoida oma kohaliku üksuse profiili, kontakte ja võrgustikke alati ajakohasena;
  2. jälgida oma säästva energia tegevuskava alaseid edusamme;
  3. teha koostööd teiste paktile allakirjutanutega ja organisatsioonidega Euroopas.


Web communication tools used by the Covenant of Mayors Office:

Twitter
Teabevahetus
mobiili kaudu
Facebook
Pakti lehekülje
fänniks hakkamine
Newsletter
Kuukirja
tellimine
Rss feeds
Reaalajas
uudiste saamine
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused