Illustration My Covenant: Sign-in page

Tere tulemast linnapeade pakti ekstranetti „Minu pakt”

„Minu paktis” saate:

  1. hoida oma kohaliku üksuse profiili, kontakte ja võrgustikke alati ajakohasena;
  2. jälgida oma säästva energia tegevuskava alaseid edusamme;
  3. teha koostööd teiste paktile allakirjutanutega ja organisatsioonidega Euroopas.


Web communication tools used by the Covenant of Mayors Office:

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni Pakti toetab poliitiliselt Euroopa Komisjoni. Veebilehte koordineerib pakti sekretariaat.
Uudised | Programm | Veebilehe kaart | RSS tugi | Panustajad | Õigusküsimused