Illustration Szószedet

A Polgármesterek Szövetsége (röviden: Covenant) sokoldalú kezdeményezés, amely számos szereplőt, intézkedést és eljárást foglal magában. A jelen szószedettel az újonnan csatlakozott tagok minden részletre kiterjedő tájékoztatást kaphatnak a Covenant-ról, A-tól Z-ig.

A Polgármesterek Szövetségének Irodája

Az Európai Bizottság által létrehozott és finanszírozott Polgármesterek Szövetségének Irodája (CoMO) felel a kezdeményezés koordinálásáért és napi szintű irányításáért. Az aláíró tagok részére adminisztratív támogatást és szakmai útmutatást biztosít, elősegíti a Covenant érdekelt felei közötti hálózatépítést, valamint hirdetést biztosít tevékenységeik vonatkozásában. A CoMO irodát a helyi és regionális önkormányzatok hálózatainak konzorciuma irányítja, amelyet az Energy Cities vezet, és amelynek tagjai a Climate Alliance, a CEMR, az EUROCITIES és a FEDARENE.

A fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv (SECAP)

Kulcsfontosságú dokumentum, amelyben a Polgármesterek Szövetségének egyik aláírója felvázolja, hogy hogyan kívánja teljesíteni kötelezettségvállalásait. Az éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedéseket, valamint időkereteket és kijelölt feladatokat határoz meg a célkitűzések elérése érdekében.

Beszámoló a megvalósításról

A Beszámoló a megvalósításról olyan dokumentum, amelyet a Covenant aláírói kötelesek kétévente benyújtani a Fenntartható Energia Akcióterv benyújtását követően, és tartalmazza a megvalósítás köztes eredményeit. A jelentések célja, hogy a köztes eredmények megfelelőségét a kitűzött célokhoz viszonyítva ellenőrizni lehessen.

CO2 Alapkibocsátás készlet

A CO2 Alapkibocsátás készlet a Covenant aláíró önkormányzat területén az alapévben energiafogyasztásból eredő CO2 kibocsátás mennyiségének meghatározása. Lehetővé teszi a CO2-kibocsátás fő forrásainak és azok megfelelő csökkentési lehetőségeinek meghatározását.

Covenant koordinátorok

Az Európai Bizottság meghatározása szerint a „Covenant Koordinátorok” olyan közigazgatási szervek, amelyek stratégiai irányítást, valamint pénzügyi és technikai támogatást biztosítanak a Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozó helyi önkormányzatok számára, a követelmények teljesítéséhez szükséges készségekkel és/vagy forrásokkal azonban nem rendelkeznek. A Szövetségi Koordinátorok szubnacionális szintű, decentralizált hatóságok – ideértve a tartományokat, régiókat és a helyi önkormányzati csoportosulásokat – és nemzeti köztestületek, mint például a nemzeti energiaügynökségek.

Covenant támogatók

Az Európai Bizottság meghatározása szerint a „Covenant támogatók” helyi önkormányzatok olyan európai, nemzeti és regionális hálózatai és szövetségei, amelyek lobbi, kommunikációs és hálózatépítő tevékenységüket a Polgármesterek Szövetségének kezdeményezésének elősegítése érdekében végzik, és segítséget nyújtanak az aláíró tagok kötelezettségeinek teljesítésében.

Energiaügynökségek

A helyi és regionális energiaügynökségek támogatják a megfelelő energiagazdálkodási gyakorlatok bevezetését, pártolják a fenntarthatóságra vonatkozó elgondolást, információt és útmutatást biztosítanak, valamint számos egyéb helyi szolgáltatást nyújtanak konkrét helyi energiaigények alapján. Az energiaügynökségeket az önkormányzatok finanszírozzák.

Fenntartható Energia Akcióterv

A Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) olyan kulcsfontosságú dokumentum, amelyben a Covenant aláírói felvázolják, hogyan kívánják elérni 2020-ra a CO2 csökkentési célkitűzésüket. A határidőkkel és a kijelölt feladatokkal együtt meghatározzák azokat a tevékenységeket és intézkedéseket, amelyeket a célok elérése érdekében állítottak össze. A Covenant aláírói szabadon megválaszthatjákaz akcióterv formáját, amennyiben az összhangban áll a Covenant SEAP útmutatójában foglalt elvekkel.

Helpdesk

A Helpdesk az elsődleges összeköttetés a helyi önkormányzatok és a Polgármesterek Szövetségének Irodája között. Választ ad a kezdeményezésre vonatkozó általános vagy szakmai kérdésekre, és segítséget nyújt az aláíróknak az eljárás során.

Helyi Energia Napok

A helyi Energia Napok olyan események, amelyeket hivatalos kötelezettségeik részeként a Covenant aláírói szerveznek azzal a céllal, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét az intelligensebb energiafelhasználás által kínált lehetőségekre. Lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára az érintett felek és a polgárok bevonására a Fenntartható Energia Akciótervek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos közös párbeszédbe. Rendszerint egy meghatározott időszakra szervezik, az események típusa változhat, de általában olyan tevékenységeket foglalnak magukban, mint a műhelymunkák, a kiállítások, az idegenvezetővel kísért látogatások és a nyílt napok.

Jó gyakorlatok

A Jó gyakorlatok releváns példái azon kezdeményezéseknek, amelyekre a Covenant aláírók, a koordinátorok és a támogatók különösen büszkék, és amelyeket a többi önkormányzat, megye, régió vagy hálózat számára követendő, hasznos intézkedésként ajánlanak.

Kockázat- és sebezhetőségi elemzés

Olyan elemzés, amely meghatározza a kockázat jellegét és mértékét azon potenciális veszélyek elemzése és a sebezhetőség felmérése révén, amelyek az emberek személyét, vagyonát, megélhetését és a számukra szükséges környezetet veszélyeztethetik vagy sérthetik – lehetővé teszi a kritikus területek meghatározását és ezáltal információt nyújt a döntéshozatalhoz. Az értékelés vonatkozhat az árvizekkel, a szélsőséges hőmérsékleti értékekkel és a hőhullámokkal, a szárazsággal és a vízhiánnyal, a viharokkal és más szélsőséges időjárási eseményekkel, a fokozott erdőtüzekkel, a tengerszint emelkedésével és a parti erózióval (ha van ilyen) kapcsolatos kockázatokra.

Közös Kutatóközpont

A Közös Kutatóközpont (JRC) az Európai Bizottság tudományos és szakmai ága. Feladata, hogy a kezdeményezés számára szakmai és tudományos támogatást nyújtson. Szorosan együttműködve a CoMO irodával, az aláírókat egyértelmű szakmai útmutatásokkal és űrlapokkal látja el, amellyel a Polgármesterek Szövetségében vállalt kötelezettségeik teljesítésében segítséget nyújt, valamint hogy ellenőrzi a végrehajtást és az eredményeket. A JRC honlapjának címe:http://ec.europa.eu/dgs/jrc//

Online szeminárium

Az online szeminárium olyan élő, interaktív bemutató az interneten, amely lehetőséget biztosít a Covenant érintett felei – beleértve az aláírókat, a Covenant támogatókat és koordinátorokat – számára olyan előadáson való részvételre, amelyet a CoMO tagjai, illetve egy konkrét, Covenant-tal összefüggő témában más szakértők tartanak.

SEAP/SECAP űrlap

A SEAP/SECAP űrlap olyan elektronikus dokumentum, amelyet a Covenant aláíróinak online és angolul kell kitölteniük a Akciótervük saját (nemzeti) nyelvükön való benyújtásakor. Azért fejlesztették ki, hogy segítséget nyújtson az aláírók számára intézkedéseik kialakításában, valamint elősegítse a folyamatos nyomonkövetést és a megvalósítás ellenőrzését.

Társult partnerek

A Társult partnerek szakmai szervezetek, nem-kormányzati szervezetek és egyéb olyan szervezetek, amelyek helyzetüknél fogva kapcsolatot tudnak teremteni magáncégekkel és a civil társadalommal, valamint képesek támogatni a Covenant aláíróit, különösen technológiák, eszközök, anyagi ösztönzések, reklámanyagok, kulturális és részvételi kezdeményezések útján.

Tematikus műhelymunka

A Tematikus műhelymunkák interaktív, képességfejlesztő ülések, amelyeket a CoMO szervez a résztvevők közötti tapasztalat- és tudáscsere előmozdítása érdekében. A Tematikus műhelymunkák kifejezetten a Munkacsoportoknak szólnak.

Tematikus munkacsoport

A Tematikus munkacsoportok célja az információ- és tapasztalatcsere, a Covenant érintettjei közötti együttműködés és hálózatépítés serkentése. Ezek a célzott platformok a Covenant előre meghatározott kategóriákba sorolt érintettjeit hozzák össze, vagyis a nagyvárosokat és nagyvárosi területeket, a kis- és középméretű aláírókat, a Covenant koordinátorokat és a Covenant támogatókat azért, hogy Covenant-tal kapcsolatos témákat és kérdéseket vitassanak meg társaikkal, különösen a Polgármesterek Szövetsége Irodája által szervezett eseményeken, az online fórumokon és szemináriumon.

Twitter
Adatcsere
mobiltelefonon keresztül
Facebook
Támogassa a
Covenant honlapját
Newsletter
Feliratkozás a
havi hírlevélre
Rss feeds
Hírek olvasása
valós időben
Az Európai Bizottság Főigazgatóságának Az Európai Bizottság Főigazgatóságának. A Szövetség Irodája által koordinált weboldal.
Registration form | Hírek | Napirend | Oldaltérkép | RSS-súgó | Támogatóink | Jognyilatkozat