• 18 Sep 2018

  Covenant of Mayors workshop / Burgemeestersconvenant workshop


  Domstadt, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
  Organiser: Covenant of Mayors office

  13:00-16:00

  (English below)

  Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het grootste lokale klimaat- en energie-initiatief. Intussen telt het initiatief meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen. Zij profiteren van de voordelen van een internationale beweging en de bijbehorende technische en methodologische ondersteuning.

  Deze workshop wordt georganiseerd door het Burgemeestersconvenant Bureau en de convenant­coördinatoren Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het hoofddoel van de workshop is om de synergie tussen het Burgemeestersconvenant en bestaande nationale initiatieven in Nederland te bespreken. Uiteraard komen ook de behoeften van Nederlandse ondertekenaars met betrekking tot het initiatief van het Burgemeestersconvenant.

  Een van de onderwerpen zal het monitoring- en rapportagekader van het Burgemeestersconvenant zijn. In Nederland is het mogelijk om de Klimaatmonitor van het ministerie van EZK daarvoor te gebruiken. Tijdens de workshop willen we controleren of de Klimaatmonitor nog steeds voldoet aan de wensen van de ondertekenaars en de eisen van het Convenant, en nagaan hoe we de Klimaatmonitor kunnen verbeteren.

  Laat ons weten wat je zou graag willen bespreken!

  Er zullen ook andere aspecten van het Burgemeestersconvenant worden besproken. We horen graag uw suggesties.


  > Registreer uw deelname hier en programma!

  Rijkswaterstaat

  nl enterprise agency

   

   

   

  The Covenant of Mayors is the world's largest movement for local climate and energy actions. The initiative now gathers 7,000+ local and regional authorities across 57 countries drawing on the strengths of a worldwide multi-stakeholder movement and the technical and methodological support offered by dedicated offices.

  The workshop is organised by the Covenant of Mayors Office, the Covenant Coordinator Rijkswaterstaat and Netherlands Enterprise Agency.

  The main aim of the workshop is to discuss synergies between the Covenant of Mayors and existing national initiatives in the Netherlands. The workshop will also be the opportunity to discuss any needs Dutch signatories have with regards to the Covenant of Mayors initiative.

  One of the topics will be the monitoring and reporting framework of the Covenant of Mayors. In the Netherlands it is possible to use Klimaatmonitor for this purpose. During the workshop we would like to check whether the Klimaatmonitor still meets the wishes of the signatories and the requirements of the Covenant, and wherever it is possible to make any improvements.

  Let us know what you would like to discuss!

  Also other aspects of the Covenant of Mayors will be discussed. We would be happy to hear your suggestions.

  > Agenda and Registration here !