• 23 Nov 2018
  00:00 - 13:00

  Finnish national Covenant of Mayors event: Decarbonisation and the future of climate and energy in Finland


  Helsinki
  Organiser: Covenant of Mayors office

  09:00-13:00

  Co-organised with the Association of Finnish Local and Regional Authorities

  This workshop aims at showcasing ambitious plans implemented by cities, to present the Covenant of Mayors framework, its activities, and what it has to offer to Finnish local governments.

  It also aims at providing feedback to the national level. Following the agreement on the Regulation on the Governance of the Energy Union, and ahead of COP24 in Katowice, it will represent an occasion to reflect on the post-2020 national energy and climate plans to be developed by Member States, which will include national targets, contributions, policies and measures for each of the five dimensions of the EU Energy Union co-developed with local and national stakeholders.

  ***

  Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen yleiskokous kiinnostaa Suomessa, kuusi kuntaa päätti allekirjoittaa 2030 tavoitteet ja Uudenmaan liitto liittyi aloitteeseen koordi-naattorina tukeakseen alueensa kuntia keväällä 2018.
  Työpajan tavoitteena on esitellä kaupunkien kunnianhimoisia suunnitelmia, Kaupungin-johtajien energia- ja ilmastosopimus, sen toimintaa sekä tukea, mitä suomalaiset kunnat voivat sopimuksesta saada. Lisäksi työpajan keskusteluista kerätään palautetta kansalliselle tasolle.
  Euroopan energiaunionia koskevan puitestrategian hyväksymistä seuraava ja Katowicen COP24 -neuvotteluja ennen tapahtuva työpaja antaa mahdollisuuden reflektoida kansallisia post-2020 energia- ja ilmastosuunnitelmia, joihin sisältyy kansalliset tavoitteet, politiikat sekä toimenpiteet jokaiselle EU:n energiaunionin ulottuvuudelle1, jotka on kehitetty yhdessä paikallisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.